Birleşik Kafkasya Hareketi Nedir?

“BK Hareketi” 300 yıllık bir tarihsel tecrübeden ve birikimden süzülerek gelen hem anavatan... Listele...

Birleşik Kafkasya Derneği Seyir Defteri

14 Temmuz 1995 tarihinden bugüne, tüm etkinliklerimize ve detaylarına ulaşabilirsiniz... Listele...

Birleşik Kafkasya Kütüphanesi

BK Hareketi ile ilgili araştırmalar, kitap incelemeleri, denemeler, şiirler ve makaleler... Listele...

GÜNDEM

Kategoriler

RUS ŞOVENİZMİ (1)

 

 

 

RUS ŞOVENİZMİNİN YASALLAŞTIRILMASI GİRİŞİMİNE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKILMALIDIR!

Sözde “Federasyon” Rusya’nın yürürlükteki anayasasının 67, 68 ve 69. maddelerinde değişiklik öneren taslağın “Federasyon” Meclisi’nde kabul edilmesi ve 22 Nisan günü halkoyuna sunulması süreci, Rusya liderliğinin Slav etniğini “devlet kurucu halk” olarak merkeze alan ulus-devlet projesinin nihai adımlarından birisidir.

Bugün son aşamalarına tanık olduğumuz bu sinsi süreç 3 Mart 1992’de başlamış, “Federasyon Antlaşması” Çeçen-İçkeriya ve Tataristan dışındaki cumhuriyetlerce imzalanmış ve 1993 yılında halk oylaması ile kabul edilmişti.

Bundan yaklaşık 30 yıl önce 1991 yılında, yaklaşan tehlikenin farkına vararak aşağıdaki satırları kaleme alan ve kamuoyuna seslenen Kafkas Dağlı Halkları Konfederasyonu (Kafkas Halkları Konfederasyonu) Parlamentosu 1-2 Kasım 1991 tarihinde Akua'da (Sohum) gerçekleştirdiği genel kurulun sonuç bildirgesinin 13. maddesinde "Rusya Federasyonu yeni anayasa taslağı red edilecektir" kararı alarak milli cumhuriyet parlamentolarına da yeni anayasanın imzalanmaması çağrısı yapmıştı.(1)

"... İmparatorluk kitle iletişim araçları, basın ve televizyonu tarafından enine boyuna reklamı yapılarak methedilen ve demokratik bir anayasa gibi yutturulmak istenen yeni Rusya Anayasasının önümüzdeki genel kurulda kabul edilmesi, Rus olmayan milletler için kuşkusuz politik facia olacak, hakları çiğnenecek, tarihi sonuç itibarı ile bu milletler ölüme mahkum bırakılacaklardır...”(2)

"... Rusya Anayasa taslağının bu ve diğer birçok hükümleri, (...) milli devlet ilkesini tamamen yok etmektedir. Ve bu da ardından sadece ekonomik esareti değil, bütün milletlerin politik köleliğini anayasa düzeyinde hukuken tescil etme sonucuna ulaşacaktır. Bu esaret, Kafkasya halkları için de söz konusudur...”(3)

Özgürlüğü ve varoluşu dert edinen, kadim topraklarımızda hür yaşamanın yolunun ancak politik bilinç ve tavır ile mümkün olacağını bilenler, 30 yıl önce halkın çıkarları öncelenerek sarf edilen bu sözlerin her kesitte olduğu gibi bugün ve gelecekte de geçerli olacağının bilincindedir.

Yine 2018 Aralık ayında Kuzey Osetya’nın başkenti Terekkale'de (Vladikavkaz) toplanan VII. Kafkasya Birlik Forumu'nun sonuç bildirgesinde "Kuzey Kafkasya'daki ulusal cumhuriyetlerin halklarının olumsuz tepkileri, aslında ulusal dillerin geleceğini tehdit eden federal bir kanunun kabul edilmesinden kaynaklandı. Forum katılımcıları bu tür acımasız yasa yapmayı, etnik ilişkilerin istikrarsızlaştırılmasına katkıda bulunan bir faktör olarak görüyor”(4) ifadesiyle ortaya konan irade de bu bilincin merhalelerinden biridir.

Ülkemiz Kuzey Kafkasya’yı ve diasporalarını artık çok daha zorlu bir süreç beklemektedir. Kuzey Kafkasyalıların özgürlüğü ve sosyo politik yaşamı ölümcül bir tehdit altındadır. Gün birlik ve dayanışma günüdür. Gerek anavatanda gerekse diasporalarda bu ölümcül tehdide ve sonu yok oluş ile bitecek sinsi sürece olanca gücümüzle direnmemiz gerekiyor.

Bu aşamada, gözbebeğimiz anavatanımızda ve diasporalarda işbirliğine; son yasa değişikliğine hiç vakit geçirmeden koşulsuz desteğini ilan eden Dünya Çerkes Birliği ve benzeri kukla kurumlarla ve yine yasa değişikliğini firesiz olarak kabul edeceklerinden emin olduğumuz yerel yönetimlerdeki sözde “yönetici” ve “milletvekili” sıfatlı kamu temsilcileriyle değil, halkının çıkarlarını önceleyen sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleriyle gidilmesi elzemdir.

İstanbul ve Samsun Birleşik Kafkasya Dernekleri, 22 Nisan 2020 tarihinde yapılacak halk oylamasında azami "hayır" oyu çıkması için kamuoyu oluşturulması, sivil itaatsizliğin tüm meşru ve demokratik yöntemleriyle, Rusya faşizmine direnecek bir mücadele platformu kurulması için tüm diaspora ve anavatan örgütleriyle amasız, fakatsız, önyargısız bir duruş ile işbirliğine hazırdır.

 

İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği
Samsun Birleşik Kafkasya Derneği

 

(1) KDHB’nin III. Kongresi,“Kavkazskiy Dom” (Kafkasya Evi) Gazetesi, sayı:7, 15 Mart 1992, Groznıy. (Türkçesi: Kafkasya Gerçeği Dergisi, Sayı: 8, s: 2,3,4, Nisan 1992, Samsun.)

(2) “Kuzey Kafkasya Halklarına Çağrı”, Kafkasya Dağlı Halkları Konfederasyonu Parlamentosu Olağan Toplantısı, 28 Şubat 1992, Caharkale (Grozni) Çeçenistan Cumhuriyeti. “Kavkazskiy Dom” (Kafkasya Evi) Gazetesi, Sayı: 7, 15 Mart 1992, Groznıy. (Türkçesi: Kafkasya Gerçeği Dergisi, Sayı: 8, s: 1, Nisan 1992, Samsun.)

(3) Kafkas Dağlı Halkları Konfederasyonu Parlamentosu'nun Bildirisi, Kafkas Dağlı Halklar Konfederasyonu Olağan Toplantısı, 22 Mart 1992, Terekkale (Vladikavkaz) Kuzey Osetya Cumhuriyeti. “Kavkazskiy Dom” (Kafkasya Evi) Gazetesi, Sayı: 7, 15 Mart 1992, Groznıy. (Türkçesi: Kafkasya Gerçeği Dergisi, Sayı: 8, s: 2, Nisan 1992, Samsun.)

(4) http://www.kuzeykafkasyacumhuriyeti.org/…/kuzey-kafkasya-in…

Listele...

ESKİ DÖNEM (1908 -1989) (0)

BK

Bu dönemin en önemli karakteristiği, "Kafkasya’nın Birliği ve Bağımsızlığı Mücadelesi"nin anavatan Kafkasya ve diasporasının ortak çalışmalarıyla yürütülmesidir. 1917 yılında Kafkasya’nın makûs talihini değiştirmek için ayağa kalkan “Kafkasya Dağlı Halkları Birliği”, mücadelesinde yalnız kalmamış ve dönemin Kafkas diasporasının en önemli sosyo-politik örgütü, “Çerkes İttihat ve Teavün Cemiyeti”nin yakın desteğini almıştı. “Kafkasya Dağlıları Halk Partisi” ve “Kuzey Kafkasya Komiteleri” gibi örgütlenmelerle de geleceğimize teorik ve pratik tecrübeler bırakan ve 81 yıllık bir süreci kapsayan bu dönem, "Birleşik Kafkasya Hareketi"nin gelişimine katkı sağlayan en önemli tarihsel kesittir.

Listele...

YENİ DÖNEM (1989 - 2008) (0)

BK

1989 sonrası Kafkasya’da, “Birlik ve Bağımsızlık İdeali”nin yeniden ortaya çıkmasında kısa ömürlü “Bart” ve “Kafkas Halkları Konfederasyonu” örgütlerinin önemli payı vardır. Bu örgütlenmeler Kafkasya’da son sözün henüz söylenmediğini haykırdılar ve büyük bir atalet içindeki Kafkasya’ya ve diasporalarına da atalarından miras kalan kadim ideali hatırlattılar. “Birleşik Kafkasya Hareketi”, “Bart” ve “Kafkas Halkları Konfederasyonu”nun açtığı bu yeni yoldan Kafkasya’nın aydınlık geleceğine yürümeye devam etmektedir.

Listele...
Samsun BKD