2008 - 2011 yılları arasında derneğimizin faaliyetlerinden başlıklar...

“DEMOKRATİK YENİDEN YAPILANMA”
SÜRECİNE AKTİF KATILIM ÇAĞRISI

Tarihimizle yüzleşmek ve kendimizle barışmak için;

Kendimizi anlatmak ve diğerlerini anlamak için;

Demokratik yeniden yapılanma sürecinin, sadece belirli bir etnik grubun siyasi ve kültürel hakları konusuna indirgeyen algıdan kurtarılıp, tutarlı argümanları ile olması gereken boyutuna çekilmesi için;

Süreci adeta bir mevzi kazanma veya kaybetmeme savaşına dönüştürmeden, ülkemiz ve halkımız için bir yenilenme ve yeniden yapılanma fırsatı yaratmak için;

Çocuklarımıza, kendilerini daha güvende hissedecekleri, daha mutlu yaşayabilecekleri ve sömürünün, çatışmanın, güvensizliğin değil; ikramın, barışın, eşitliğin, sevginin egemen olduğu bir ülke ve bir dünya bırakmak için;

Süreçten kapabileceklerimizi değil, sürece katabileceklerimizi konuşmak ve aramak için;

Biz aşağıda imzası bulunan farklı dünya görüşlerine sahip Çerkesler;

Yüzlerce yıllık geçmişinde farklı etnik yapılarla iç içe yaşaması sebebiyle kimliklere saygıyı içselleştiren,

Çok farklı inançların harmanlandığı coğrafyası sebebiyle inanç ve ifade özgürlüğünden yana olan tavrını kolektif hafızasına kodlamış olan,

Bireysel özgürlüğü yaşamının önemli şartı sayarak, tercih hakkına saygıyı kültürünün en önemli ögesi haline getiren Çerkesleri ve tüm örgütlü yapılarımızı, duyarlı fertleriyle Demokratik Yeniden Yapılanma sürecine daha aktif katkı yapmak üzere “Biz de Varız” demeye davet ediyoruz.

Bu sürecin ülke ve toplum lehine sonuçlanması için çalışmak, tüm toplum kesimleriyle birlikte elbette ki biz Çerkeslerin de görevidir.

Demokratik Yeniden Yapılanma’ya evet, ayrıcalık ve halklar hiyerarşisine hayır diyoruz.

Yok sayarak var olunamaz!

Özgür ve demokratik bir toplum için Çerkesler hazırdır!

Yea Marje!

DEMOKRASİ İÇİN ÇERKES GİRİŞİMİ

Grup Sözcüleri: Yalçın Karadaş - Hulusi Üstün

 

 21 MAYIS’DA
ACI HATIRALARIMIZ GÜNLÜK HAYATIMIZI DONDURMALI,
UMUTLARIMIZ GELECEĞİMİZİ AYDINLATMALIDIR…

Saygıdeğer Kafkasyalılar!

1991 yılından bu yana gerek anavatan Kafkasya’da gerekse Kafkas diasporalarında yas programlarıyla anılan ve halkımızın toplumsal hafızasında silinmeyecek şekilde iz bırakan “Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü”nün 146. yıldönümündeyiz.(1)

21 Mayıs günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da acılarımızın bir kez daha derinden hatırlandığı, ulusal bilincimizin ve geleceğe olan umudumuzun daha da güçlendirildiği bir yas günü olmalıdır.

Yas günü boyunca soykırımın ve sürgünün tüm acılarını yaşamaya, hissetmeye çalışmak, direniş ruhumuzu canlı tutmak ve sosyal hayatımızı bir günlüğüne dondurmak, yasımızı tüm hüznüyle yaşamak için bu günü artık fiili tatil günü ilan edelim.(2)

21 Mayıs yas günü her nerede bulunuyorsak, soykırım ve sürgün trajedisini ruhumuzda ve bedenimizde daha canlı hissetmek adına bir günlük “Soykırım ve Sürgün Orucu” tutalım.

Kafkas Soykırımı ve Sürgünü’nü ulusal çizgide anacak ve direniş ruhumuzu yükseltecek tüm dernek, vakıf vb. sivil toplum örgütlerimizin belirlediği merkezlerdeki etkinliklere katılalım. Etkinliklere katılamayacak kişiler ise bulundukları sosyal ortam içinde günün anlam ve önemini yaşatmalı ve hissettirmelidirler.

21 Mayıs yas günümüzü gölgeleyecek her türlü sosyal etkinliklerden kaçınılmalı, ev ve işyerlerimizde, TV veya benzeri medya araçlarındaki tüm eğlenceli programlar seyredilmemeli veya TV ve benzeri medya araçları gün boyunca kapatılmalıdır.

Kafkas Soykırımı ve Sürgünü’nü anma konusunda lojistik altyapısı hazır olan sivil toplum kuruluşlarımızdan temin edilebilecek günün anlam ve önemini içeren yaka kartı ve kokart benzeri semboller gün boyunca ev, işyeri vb. ortamlarda özellikle takılmalıdır. Kafkas Soykırımı ve Sürgünü’nü hatırlatıcı ve tanıtıcı afiş ve bildiriler, başta Kafkasyalılara ait işyerleri olmak üzere, konuya moral destek vereceği umulan tüm işyerlerine asılmaları teşvik edilmelidir.

Her türlü iletişim organları kullanılarak yerel, ulusal ve uluslararası basın organları başta olmak üzere uluslararası tüm iletişim kanallarına camiamız tarafından yapılan tüm etkinlikler yansıtılmalıdır. Dünya kamuoyunun dikkati yas günümüze, 21 Mayıs gününe çekilmelidir.

Kafkas Soykırımı ve Sürgünü’nün günümüzdeki sorumlusu Rusya Federasyonu’nun tüm iletişim kanallarına (başta konsolosluklar v.b. resmi organlar olmak üzere) protesto mesajları gönderilmeli ve çeşitli merkezlerdeki Rus konsolosluklarının önünde yapılması muhtemel demokratik protesto eylemleri tüm maddi ve manevi imkânlarla desteklenmelidir.

Saygılarımızla. 17.04.2010

SAMSUN BİRLEŞİK KAFKASYA DERNEĞİ(1) 01 Haziran 1990 yılında, döneminin olağanüstü koşulları altında Kafkasya’nın yeniden dirilişinin ilk işaret fişeklerini yakan Kafkas Halkları Konfederasyonu (Kafkasya Dağlı Halkları Birliği), Abhazya’nın başkenti Sohum’da yaptığı olağan toplantısında aldığı kararla 21 Mayıs gününü “Sürgünü Anma Günü” olarak kabul etmişti. Kafkas Halkları Konfederasyonu bu kararı ile 21 Mayıs 1864 tarihini, işgal ve sömürge altında tuttuğu Kafkasya topraklarında da yıllar yılı sözde “zafer günü” olarak kutlayan Rusya liderliğinin oyununu da bozmuştu. Kafkas Halkları Konfederasyonu’nun bu tarihi çıkışı ile 1991 Mayıs ayından itibaren öncelikle Sohum, Maykop, Nalçik, Çerkesk gibi merkezlerde başlayan Kafkas Soykırımı ve Sürgünü’nü anma etkinlikleri, bir süre sonra (niteliği ve niceliğinde değişimler yaşayarak) Kafkas diasporalarını da kapsayarak günümüze kadar devam etmiştir.

(2) Bu amaçla; İşçi, memur, v.b. meslek sınıfları ve öğrenciler sevk, izin ve rapor gibi imkanları kullanarak 21 Mayıs gününü boşaltabilirler.

 

 

 

21 MAYIS’DA

ACI HATIRALARIMIZ GÜNLÜK HAYATIMIZI DONDURMALI,

UMUTLARIMIZ GELECEĞİMİZİ AYDINLATMALIDIR…

 

Saygıdeğer Kafkasyalılar!

1991 yılından bu yana gerek anavatan Kafkasya’da gerekse Kafkas diasporalarında yas programlarıyla anılan ve halkımızın toplumsal hafızasında silinmeyecek şekilde iz bırakan “Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü”nün 146. yıldönümündeyiz.(1)

21 Mayıs günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da acılarımızın bir kez daha derinden hatırlandığı, ulusal bilincimizin ve geleceğe olan umudumuzun daha da güçlendirildiği bir yas günü olmalıdır.

Yas günü boyunca soykırımın ve sürgünün tüm acılarını yaşamaya, hissetmeye çalışmak, direniş ruhumuzu canlı tutmak ve sosyal hayatımızı bir günlüğüne dondurmak, yasımızı tüm hüznüyle yaşamak için bu günü artık fiili tatil günü ilan edelim.(2)

21 Mayıs yas günü her nerede bulunuyorsak, soykırım ve sürgün trajedisini ruhumuzda ve bedenimizde daha canlı hissetmek adına bir günlük “Soykırım ve Sürgün Orucu” tutalım.

Kafkas Soykırımı ve Sürgünü’nü ulusal çizgide anacak ve direniş ruhumuzu yükseltecek tüm dernek, vakıf vb. sivil toplum örgütlerimizin belirlediği merkezlerdeki etkinliklere katılalım. Etkinliklere katılamayacak kişiler ise bulundukları sosyal ortam içinde günün anlam ve önemini yaşatmalı ve hissettirmelidirler.

21 Mayıs yas günümüzü gölgeleyecek her türlü sosyal etkinliklerden kaçınılmalı, ev ve işyerlerimizde, TV veya benzeri medya araçlarındaki tüm eğlenceli programlar seyredilmemeli veya TV ve benzeri medya araçları gün boyunca kapatılmalıdır.

Kafkas Soykırımı ve Sürgünü’nü anma konusunda lojistik altyapısı hazır olan sivil toplum kuruluşlarımızdan temin edilebilecek günün anlam ve önemini içeren yaka kartı ve kokart benzeri semboller gün boyunca ev, işyeri vb. ortamlarda özellikle takılmalıdır. Kafkas Soykırımı ve Sürgünü’nü hatırlatıcı ve tanıtıcı afiş ve bildiriler, başta Kafkasyalılara ait işyerleri olmak üzere, konuya moral destek vereceği umulan tüm işyerlerine asılmaları teşvik edilmelidir.

Her türlü iletişim organları kullanılarak yerel, ulusal ve uluslararası basın organları başta olmak üzere uluslararası tüm iletişim kanallarına camiamız tarafından yapılan tüm etkinlikler yansıtılmalıdır. Dünya kamuoyunun dikkati yas günümüze, 21 Mayıs gününe çekilmelidir.

Kafkas Soykırımı ve Sürgünü’nün günümüzdeki sorumlusu Rusya Federasyonu’nun tüm iletişim kanallarına (başta konsolosluklar v.b. resmi organlar olmak üzere) protesto mesajları gönderilmeli ve çeşitli merkezlerdeki Rus konsolosluklarının önünde yapılması muhtemel demokratik protesto eylemleri tüm maddi ve manevi imkânlarla desteklenmelidir.

Saygılarımızla. 17.04.2010

SAMSUN BİRLEŞİK KAFKASYA DERNEĞİ(1) 01 Haziran 1990 yılında, döneminin olağanüstü koşulları altında Kafkasya’nın yeniden dirilişinin ilk işaret fişeklerini yakan Kafkas Halkları Konfederasyonu (Kafkasya Dağlı Halkları Birliği), Abhazya’nın başkenti Sohum’da yaptığı olağan toplantısında aldığı kararla 21 Mayıs gününü “Sürgünü Anma Günü” olarak kabul etmişti. Kafkas Halkları Konfederasyonu bu kararı ile 21 Mayıs 1864 tarihini, işgal ve sömürge altında tuttuğu Kafkasya topraklarında da yıllar yılı sözde “zafer günü” olarak kutlayan Rusya liderliğinin oyununu da bozmuştu. Kafkas Halkları Konfederasyonu’nun bu tarihi çıkışı ile 1991 Mayıs ayından itibaren öncelikle Sohum, Maykop, Nalçik, Çerkesk gibi merkezlerde başlayan Kafkas Soykırımı ve Sürgünü’nü anma etkinlikleri, bir süre sonra (niteliği ve niceliğinde değişimler yaşayarak) Kafkas diasporalarını da kapsayarak günümüze kadar devam etmiştir.

(2) Bu amaçla; İşçi, memur, v.b. meslek sınıfları ve öğrenciler sevk, izin ve rapor gibi imkanları kullanarak 21 Mayıs gününü boşaltabilirler.

 

 

 

“KAFKASYA GÜNLERİ” VI

11 MAYIS – 21 MAYIS

 

 11-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz “Kafkasya Günleri” adlı etkinliklere katılmanızı bekliyor,  saygılar sunuyoruz.

Yönetim Kurulu

 

11 MAYIS 2010 Salı

RESİM VE FOTOĞRAF SERGİSİ – KKC’NİN 92. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

Yer: Dernek Merkezi    Saat: 19.30

Resim ve Fotoğraf Sergisi: Atalarımız Nartlar’dan bugüne kadar Kafkas tarihi, kültürü ve coğrafyasını, Kafkasya’nın “Birlik ve Bağımsızlık Mücadelesi” sürecini tanıtıcı resim ve fotoğraflardan oluşuyor. (10 gün boyunca sürecektir.)

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin 92. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı: İlk modern devletimizi tanıtıcı konuşmalar, şiirler ve sinevizyon gösterisi.

 

12 MAYIS 2010 Çarşamba

KAFKASYA ÜZERİNE NOTLAR & FİLM GÖSTERİMİ

Yer: Dernek Merkezi    Saat: 19.00 – 22.30

Kafkasya Üzerine Notlar (Saat: 19.00 – 20.00)

Konu: “Ben Kimim?” Kafkasyalı Kimliğinin Temelleri. Yönetici: Yasin SEÇKİN

Film Gösterimi (Saat: 20.15 – 22.30): “Çerkes Memluklar” - Belgesel (1390-1517 yılları arasında Mısır’a hükmeden Çerkes sultanlarının tarihi. )

 

13 MAYIS 2010 Perşembe

KAFKASYA ÜZERİNE NOTLAR & FİLM GÖSTERİMİ

Yer: Dernek Merkezi    Saat: 19.00 – 22.30

Kafkasya Üzerine Notlar (Saat: 19.00 – 20.00)

Konu: “Doğru Seçim”  Uluslararası Dengeler, Stratejiler ve Türk Dış Politikasında Kafkasya. Yönetici: Adnan ARSLAN

Film Gösterimi (Saat: 20.15 – 22.30): “Küllerinden Doğmak” - Belgesel (Türkiye Kafkas diasporasının bugünkü yaşamı, tarihi, kültürel özelliklerine bir bakış. )

   

14 MAYIS 2010 Cuma

KAFKASYA ÜZERİNE NOTLAR & FİLM GÖSTERİMİ

Yer: Dernek Merkezi    Saat: 19.00 – 22.30

Kafkasya Üzerine Notlar (Saat: 19.00 – 20.00)

Konu: “Devletimi Arıyorum” Devlet - Ulus - Diaspora Kavramları ve Siyasi Hareket Modelleri. Yönetici: Osman TARAKCI

Film Gösterimi (Saat: 20.15 – 22.30): “Adige Khabze” - Belgesel (Otantik Adige kültürünü, örf ve adetlerini tanıtıcı bir film.)

 

15 MAYIS 2010 Cumartesi

FİLM GÖSTERİMİ

Yer: Dernek Merkezi    Saat: 19.00 – 21.30

Film Gösterimi : “Hotel Rwanda” (Ruanda’da yaşanmış gerçek bir insanlık dramı)

   

16 MAYIS 2010 Pazar

PANEL: “KUZEY KAFKASYA CUMHURİYETİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR”

Yer: Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi. Kale Mahallesi Gazi Caddesi No: 72 Kat: 3  (Eski Askeri Hastane)

Saat: 14.00 -17.00

1. Bölüm: Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti ve sonrası birlik ve bağımsızlık yanlısı politik çalışmalar.

2. Bölüm: Kafkasya’nın bugünü ve geleceği üzerine tezler.

Panelistler: Sefer Ersin Berzeg, Yalçın Karadaş, Nail Sönmez, Alper Kahraman, Murat Bolat.

 

17 MAYIS 2010 Pazartesi

KAFKASYA ÜZERİNE NOTLAR & FİLM GÖSTERİMİ

Yer: Dernek Merkezi    Saat: 19.00 – 22.30

Kafkasya Üzerine Notlar (Saat: 19.00 – 20.00)

Konu: “Tekerrür Eden Tarih” Kuzey Kafkasya’da Siyasi Dönüşümler. Yönetici: Mehmet S.DEMİR

Film Gösterimi (Saat: 20.15 – 22.30): “Biz Çerkesler” - Belgesel (Türkiye Kafkas diasporasının bugünkü yaşamı, tarihi, kültürel özelliklerine bir bakış. )

 

18 MAYIS 2010 Salı

KAFKASYA ÜZERİNE NOTLAR & FİLM GÖSTERİMİ

Yer: Dernek Merkezi    Saat: 19.00 – 22.30

Kafkasya Üzerine Notlar (Saat: 19.00 – 20.00)

Konu: “Verilemeyen Karar” “Dönüş” ve Dönüş olanakları-Son Gelişmelerin Işığında 21. Yüzyıl Kafkasya’sı. Yönetici: S.Ahmet GÜLTEKİN

Film Gösterimi (Saat: 20.15 – 22.30): “Geri Dönüş (Prens Ali)” – Belgesel (Anavatan Kafkasya’ya geri dönüşü sembolize eden atlı yürüyüş. )

   

19 MAYIS 2010 Çarşamba

KAFKASYA ÜZERİNE NOTLAR & FİLM GÖSTERİMİ

Yer: Dernek Merkezi    Saat: 19.00 – 22.30

Kafkasya Üzerine Notlar (Saat: 19.00 – 20.00)

Konu: “Peki Ama Nasıl?” Birleşik Kafkasya İdealinin Temelleri ve Yol Haritası. Yönetici: Orhan DOĞBAY

Film Gösterimi (Saat: 20.15 – 22.30): “Olimpius Inferno” - Belgesel (2008 Ağustos’unda Gürcistan’ın Güney Osetya’ya saldırısı ile başlayan Oset-Gürcü savaşına bir bakış.)


20 MAYIS 2010 Perşembe

KAFKASYA ÜZERİNE NOTLAR & FİLM GÖSTERİMİ

Yer: Dernek Merkezi    Saat: 19.00 – 22.30

Kafkasya Üzerine Notlar (Saat: 19.00 – 20.00)

Konu: “4. Neslin Diliyle” Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü. Yönetici: Hasan BAYSAL

Film Gösterimi (Saat: 20.15 – 22.30): “Aldy” - Belgesel (Rus Ordusunun Çeçenya’da 2000 yılında gerçekleştirdiği katliam örneklerinden bir bölüm.)

   

21 MAYIS 2010 Cuma

BÜYÜK KAFKAS SOYKIRIMI VE SÜRGÜNÜ - 146. YIL ANMA VE YAS PROGRAMI

Yer: Dernek Merkezi    Saat: 00.00 – 22.30

Soykırım ve Sürgün Orucu: (Saat: 00.00 – 21.00) Etkinliğe katılacak olan gönüllüler, belirtilen saatler içinde hiçbir şey yemeyecek, içmeyecek ve uyumayacaklardır. Etkinlik boyunca “Kafkas Soykırımı ve Sürgünü” ve “Bağımsızlık Mücadelesi Tarihi”ni anlatan sinevizyon gösterileri izlenecek ve saat: 21.01’de oruçlu tüm gönüller iftar yemeği ile oruçlarını açacaklardır.

Kelime-i Tevhid: (Saat: 21.30– 22.30) Kafkas Soykırımı ve Sürgünü’nde hayatını kaybeden tüm soydaşlarımız için Kelime-i Tevhid okunacaktır. 

 

 

SEYİR DEFTERİMİZ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 2008 - 2011 Çalışma Dönemi