1999 - 2001 yılları arasında derneğimizin faaliyetlerinden başlıklar...

KAMUOYUNA DUYURU 

Sovyetler Birliği'nin doksanlı yılların başında dağılması sonucu, Kafkasya'da yeniden başlayan özgürlük ve bağımsızlık hareketleri, Abhazya ve Çeçenistan örnekleriyle meyvesini vermiş bu iki Kafkas cumhuriyeti bağımsızlıklarına kavuşmuşlardı.

Kafkasya'daki gelişmeler bununla da durmadı.  Abhazya ve Çeçenistan'ın açmış olduğu bağımsızlık yolu, bölgenin diğer halklarına da örnek oldu. Bölgede hızlanan yeni süreç içinde, başta Dağıstan olmak üzere bütün cumhuriyetlerde bağımsızlık yanlısı hareketler taraftar bulmaya ve güç kazanmaya başladı.

Bu konuda, Dağıstan en çabuk sonuç veren cumhuriyet oldu. Bölgede iki yıl önce olgunlaşmaya başlayan birlik ve bağımsızlık çalışmaları meyvelerini son aylarda verdi. Dağıstan'ın geçmiş tarihsel mirasından kaynaklanan ve yakın tarihinde Moskova tarafından hortlatılan, etnik, sosyo-kültürel ve politik antlaşmazlıklar yavaş yavaş çözülmeye ve birlik ve bağımsızlık ideali önündeki engeller teker teker kaldırılmaya başlandı.

Bu gelişmelerin reel sonucu, Dağıstan'ın da Rusya Federasyonu'ndan koparak bağımsızlığını ilan etmesi idi. Rusya, bölgede kendi aleyhine gelişen bu eğilimleri engellemek ve hegemonyasını yeniden kurmak için iki ay önce Dağıstan üzerine askeri bir harekât düzenledi.Dağıstan'ın bağımsızlık yanlısı güçleri saldırıya karşı durdular ve ayrıca 10 Ağustos 1999 tarihinde Dağıstan'ın bağımsızlığını ilan ettiler. Başta Çeçenistan'dan olmak üzere diğer kardeş Kafkas cumhuriyetlerin halk tabanından geniş destek bulan bu direniş ve bağımsızlık hareketi, Rusya'nın bölgedeki bütün hesaplarının alt üst olmasına sebep oldu.

Bunun üzerine daha da asabileşen ve taktik değiştiren Rusya, Dağıstan'ın yanı sıra, Kafkasya bölgesinin dinamik gücü olan Çeçenistan'ı da içine alacak şekilde saldırısını genişletti ve Eylül ayı sonunda Çeçenistan topraklarına girdi. Dağıstan ve Çeçenistan Cumhuriyetlerini yıkmak ve halkını yok etmek için 200.000 kişilik kara ve hava birlikleriyle bölgede iki aydır büyük bir harekatı sürdüren Rusya, son günlerde öncelikle savunmasız sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef almakta ve dünyada eşi görülmemiş bir vahşet sergilemektedir.

Esasında son Rus saldırısı savaş olmaktan öte, tüm Kafkas insanın yok etmeye yönelik bir soykırım operasyonudur.Rus uçakları Kafkas şehirlerini ve köylerini hiç bir hedef gözetmeksizin bombalıyor, her yeri yakıp yıkıyor. Binlerce masum insan evlerini terk ederek Rus vahşetinden kaçmaya çalışıyor.Ruslar çoluk çocuk, yaşlı demeden her yaştan sivilin canına kıyıyor. Operasyonda evler hedef alınıyor. Hiç bir suçu olmayan siviller hayatını kaybediyor. Tüm bu olup bitenlerden haberleri dahi olmayan bebekler hiç acımadan vuruluyor. Dünyaya yeni merhaba diyen, ama aynı zamanda bu çirkin tablo ile karşı karşıya kalan zavallı bebekler, bombardımanda hayatlarını kaybediyor. Anneler, yavrularını kaybetmenin verdiği acıyla gözyaşları döküyorlar. Gözü yaşlı aileler minicik cansız bedenleri toprağa bırakılmış bebeklerinin başından ayrılamıyorlar ve bu katliamın durdurulması için adeta dünyaya yalvarıyorlar.

Rusya'nın acımasız saldırıları sonucu bu güne kadar 2.000 sivilin hayatını kaybettiği ve binlercesinin de yaralandığı bildiriliyor. Yüzbinlerce insan bir kez daha mülteci durumuna düşürülmüştür. Bu katliam önlenemez  ise, onları da korkunç ve acı bir gelecek bekliyor.

"Uluslararası İnsan Hakları İzleme Grubu", Rusya'nın Çeçenistan'a yönelik kapsamlı harekatında en büyük kaybın, (1994-1996 yıllarındaki savaşta olduğu gibi) yine siviller olduğunu, bunun sebebinin de Rusya'nın önceki harekatta, onbinlerce sivilin ölmesinden ötürü cezalandırılmamış olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Kafkasya'da etkinliğini gün geçtikçe kaybeden Rusya'nın, Dağıstan ve Çeçenistan Cumhuriyetlerine karşı giriştiği istila hareketine seyirci kalan dünya kamuoyu, geçmişteki hatalarını yine tekrarlıyor.

Türkiye'yi ve Dünya Kamuoyunu aynı hataları tekrarlamamaya, sağduyuya çağırıyoruz ve soruyoruz;

İki aydır Dağıstan'da, 1992'de Abhazya da ve 1994'de Çeçenistan'da ortaya çıkan ve gerçekleşen bağımsızlık hareketlerinin Doğu Timor'daki son siyasi gelişmelerden farkı nedir?

Endenozya Ordusu'nun gazabından ve şerrinden Doğu Timor'u kurtarmak için dünya  seferber olurken Kafkasya'daki  bağımsızlık hareketleri terörizm, direnişçiler de terörist ilan edildi.  Bu çifte standardın sebebi nedir?

Bosna'daki ve Kosova'daki Sırp katliamları karşısında ayağa kalkan, Doğu Timor'a hemen müdahale eden dünya kamuoyu ve Birleşmiş Milletler, Kafkasya'daki Rus vahşeti karşısında neden pasif kalıyor?

İnsan hakları, uluslararası hukuk kaideleri ve self detarminasyon hakkı (ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı), Kafkasya coğrafyası için geçerli değil mi?

Kafkasya'da yaşayan insanlar dünya üzerinden yok olduktan sonra mı hatırlanacaklar?

İnsanlığın, 2000'li yıllara girerken mazlum coğrafyalardan geleceğine taşıyacağı, soykırım ve zulüm sahnelerini çocuklarımıza ve torunlarımız nasıl izah edeceğiz?

Emperyalist düşleri yeniden hortlayan Rusya şunu unutmamalıdır ki, Kafkasya'da Moskova'nın ve sefil düşlerinin geleceği yok. Emperyalist her türlü hesap yanlış hesaptır. Kafkasya'nın geleceğini Kafkasyalılar belirleyecektir.

Bizler aşağıda ismi bulunan dernekler, Kafkas halklarının bu kutlu mücadelesini ve savaş mağduru olan mazlum insanlarımıza yapılabilecek her türlü insani yardım çalışmalarını, sonuna kadar destekleyeceğimizi beyan ediyoruz.

Ayrıca şu ana kadar olumlu tepki vermeyen Türkiye kamuoyunu ve dünya kamuoyunu da savaşı durdurmaya ve kan ve ateş çemberinde çok zor durumda kalan masum ve mazlum Kafkas insanına maddi ve manevi açıdan sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

21 Ekim 1999 

Çarşamba Kafkas Kültür Derneği                                                     

Samsun Birleşik Kafkasya Derneği                                                       

Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği 

TÜRKİYE DİASPORASINDAN ANLAMLI İKAZ VE PROTESTO  

Sayın Başbakan,  

Bizler, Rusya'nın yaklaşık iki aydır Çeçenistan'da giriştiği ve tüm dünyanın seyirci kaldığı katliama daha fazla sessiz kalmanın bir insanlık ayıbı olduğuna inanıyoruz.

Rusların acımasız saldırıları sonucu son birbuçuk ayda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 2.000'in üzerinde sivil çeçen hayatını kaybetti. 250.000'in üzerinde Çeçen zor şartlar altında mülteci durumunda.

Rusya, komşu cumhuriyetler de dahil olmak üzere hiçbir insani yardımın bölgeye ulaşmasına müsaade etmiyor. Bu katliamın "demokrasi, özgürlük, adalet, refah, işbirliği, istikrar, güçsüzün güçlüye karşı korunmasını vaadeden (!) bir döneme denk gelmesi uluslararası camia adına bir utanç kaynağıdır. Ve bu durum dünyanın neresinde olursa olsun vicdan sahibi her insan gibi Türkiye'de yaşayan beş milyonun üzerindeki biz Kafkas kökenlileri derinden yaralamaktadır.

Sayın Başbakan,

Rusya'ya yapacağınız ziyaret esnasında tüm bu gayri insani olumsuzlukları gözönünde bulundurmanızı istiyor ve Rusya'yı devam ettirdiği katliam, uluslarası camiayı da uyguladığı çifte standart dolayısıyla protesto ediyoruz. 

Çeçen Kafkasyalılar Kültür ve Dayan. Derneği -Ankara

Birleşik Kafkasya Konseyi - Ankara

Dağıstanlılar Kültür ve Dayan. Derneği - Ankara

Kuzey Kafkasya Kültür Derneği - Bandırma

Kuzey Kafkas Kültür Derneği - Bozhöyük

Abhaz Kültür Derneği - Düzce

Birleşik Kafkasya Derneği - Bursa

Kuzey Kafkas Kültür Derneği - Denizli

Kuzey Kafkas Kültür ve Dayan. Derneği - Eskişehir

Kuzey Kafkas Karaçay-Balkarlılar Kültür ve Dayan. Derneği - Eskişehir

Kuzey Kafkas Kültür Derneği - İskenderun

Alan Kültür ve Dayanışma Vakfı - İstanbul

Kafkas Abhazya Kültür Derneği - İstanbul

Çeçen Kafkas Kültür Derneği - İstanbul

Birleşik Kafkasya Derneği - İstanbul

Kafkas Kültür Derneği - Bağlarbaşı/

İstanbulKuzey Kafkas Kültür ve Yardım. Derneği - Küçükköy/İstanbul

Kafkas Vakfı - İstanbulŞamil Eğitim ve Kültür Vakfı - İstanbul

Kafkas Kültür ve Dayan. Derneği - Güngören/İstanbul

Birleşik Kuzey Kafkas Kültür Sos.  ve Yard. Derneği - Bağcılar/İstanbul

Poyrazlı Kafkas Kültür  ve Yardım. Derneği - Esenler/İstanbul

Kafkasyalılar Kültür  Yardım. ve Dayan. Derneği - Kahramanmaraş

Kuzey Kafkas Kültür Derneği - Göksun/Kahramanmaraş

Uzuntarla Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği - İzmit

Kafkas Kültür  ve Yardım. Derneği - Karamürsel/İzmit

Birleşik Kafkasya Derneği - Samsun

Kafkas Kültür  Derneği - Vezirköprü/Samsun

Kafkas Kültür  Derneği - Çarşamba/Samsun

Kafkas Kültür  Derneği - Sivas

Çeçen Kafkasyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği -Sivas

Birleşik Kafkasya Derneği - Merzifon/Amasya 

 

Bilgi:

T.B.M.M. Başkanı Yıldırım AKBULUT

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Devlet BAHÇELİ

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Hüsamettin ÖZKAN

Dışişleri Bakanı İsmail Cem İPEKÇİ

Siyasi Parti Genel Başkanlıkları

BM Temsilcikleri

Büyükelçilikler

Yerli ve Yabancı Basın Ajansları

 Derneğimiz “Kafkasya’nın Birliği ve Bağımsızlığı Mücadelesi”nin önderlerini tanıtıcı ve Çeçen-Rus Savaşı’nı (Çeçenistan’ın Bağımsızlık Mücadelesi) belgeleyici sayfalar içeren 6 yapraklık 2000 yılı takvimi bastırdı.

Çarşamba Kafkas Kültür Derneği’nin düzenlediği “Soykırım Fotoğrafları” Sergisi, “Kafkasya ve Çeçenistan” Paneli ve “Rusya’yı Tel’in Mitingi”ne derneğimizde tüm maddi ve manevi imkanlarıyla katkı sağladı.  

 

ÇARŞAMBA KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ ETKİNLİKLERİ  

“SOYKIRIM FOTOĞRAFLARI” SERGİSİ 

Tarih: 05 -15 Ocak 2000                                                                                                  Yer :  

Fotoğraf Sergisi açılış kurdelesini MHP Samsun Milletvekili Vedat Çınaroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz beraber kestiler.

Çeçenistan’da yaşanan Rus vahşetini gözler önüne sermek ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler 5 Ocak 2000 Çarşamba günü bir fotoğraf sergisi ile başladı. Sergide Çeçenistan’da yaşanan Rus soykırımında hayatını kaybeden 8.000 sivilin, 18.000 yaralının ve 500.000 mültecinin acı tabloları gözler önüne serildi.

Açılışa Çarşamba Kaymakamı Ali BAKOĞLU ve Büyük Şehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ başta olmak üzere çok sayıda milletvekili, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve üyeleri de katıldı. Derneğimiz yönetim kurulunun ve çok sayıda üyemizin de katıldığı sergi açılışına ilgi oldukça yüksekti.

Fotoğraf sergisinin açılışından sonra bir basın toplantısı düzenlendi ve imza kampanyası başlatıldı.

Fotoğraf Sergisi’nde Çeçenistan’da yaşanan Rus soykırımında ve katliamlarında hayatını kaybeden 8.000 kişinin nasıl katledildikleri, 18.000 yaralının ve 450.000 mültecinin içler acısı durumlarını anlatan 250’ye yakın fotoğraf sergilendi. Sergiyi on gün boyunca yüzlerce kişi ziyaret etti.  

 

“KAFKASYA VE ÇEÇENİSTAN” PANELİ 

Tarih : 14 Ocak 2000                                                                                                      Yer : Halk Eğitim Merkezi                                                                                                Saat : 13.00 

Yöneticiliğini Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şaban Kuzgun’un yaptığı Panel’e, konuşmacı olarak Çeçenistan Devlet Başkanı Aslan Mashadov’un sözcüsü Seyit Hasan Ebumüslim, Kafkas Vakfı Başkanı ve Kafkas Çeçen Dayanışma Komitesi Başkan Yardımcısı Mehdi Çetinbaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Anıl Çeçen ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hakan Kırımlı katıldılar.

Panelin başlangıcında Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, MHP Samsun Milletvekili Ahmet Aydın ve ANAP Samsun Milletvekili Mehmet Çakar Çeçenistan’daki soykırım hakkında konuşma yaptılar. 

 

 “RUSYA’YI TEL’İN” MİTİNGİ 

Tarih : 15 Ocak 2000                                                                                                       Yer : Çarşamba Belediye Meydanı                                                                                        Saat : 12.00 Saat 11.00

Çarşamba Kafkas Kültür Derneği önünde başlayan yürüyüş ile start alan son program Miting ile sona erdi.

Dernek önünde toplanarak yürüyüşe geçen kortej, “Rusya Çeçenistan’dan Defol”, “Çeçenler Ölüyor Dünya Bakıyor”, Çeçenya Ruslara Mezar Olacak”, “Bağımsız Çeçenya, Birleşik Kafkasya” “Katil Rusya”, “Katil Putin”, “Çeçenistan’a Uzanan Eller Kırılsın” şeklinde sloganlar atarak, mitingin yapılacağı Belediye Meydanı’na kadar yürüdü.

Düzenlenen mitinge, Çeçenistan Devlet Başkanı Aslan Mashadov’un sözcüsü Seyit Hasan Ebumüslim, Kafkas Vakfı Başkanı ve Kafkas Çeçen Dayanışma Komitesi Başkan Yardımcısı Mehdi Çetinbaş, MHP Samsun Milletvekili Ahmet Aydın ve FP Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener, Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, BBP Genel Sekreter Yardımcısı Musa Malik Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Nazif Kılıç, Samsun, Sinop, Ordu, Amasya, Çorum, Tokat ve Sivas illerinden yaklaşık 10.000 kişi katıldı. Mitingde ellerinde pankartlar taşıyan vatandaşlar Rus bayraklarını da yaktılar.
SEYİR DEFTERİMİZ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 1999 - 2001 Çalışma Dönemi