20 AĞUSTOS 1995: KHK'na ve Samsun BKD'ne Basın Yoluyla Saldırı Yapıldı.

Derneğimizi 17 Ağustos 1995 tarihinde ziyaret eden Kafkas Halkları Konfederasyonu Başkanı Ruslan Guaşev ve Kültür Bakanı Kandit Tarba dernek merkezimizde hemşerilerimizle tanıştı. 

RUSLAN GUVAŞEV ŞAŞIRTTI! 

Ayhan Gonca SAMSUN(İHA)

20 Ağustos 1995 Pazar - Türkiye Gazetesi 

 

Kuzey Kafkas Halkları Konfederasyonu Başkanı Ruslan Guvaşev, Federasyonun Kültür Bakanı Kandit Tarba ile Samsun Birleşik Kafkasya Derneği’ni ziyaretlerinde şaşırtan kelime­ler sarfetti. Batı ve Rusya’nın, faaliyetlerine sıcak baktığını ifade eden Guvaşev’in, Çerkes vatandaşlarımızın Türkiye’de her hareketlerinde özgür olmasına rağmen, “Türkiye’de demokrasi yok!” demesi kendisini misafir eden Çerkesleri de çileden çıkardı.                   

Davaları hakkında bilgi vermeyen an­cak, genç kesimin heyecanla arkalarından gittiğini ileri süren Ruslan Guvaşev, Kaf­kasya’da bugün ılımlı bir atmosfer olduğunu öne sürdü. Silahlanma ve emperya­list güçlere karşı güçlü olma konusunda, “Bizim silahımız Kültür Bakanımız Kan­dit Tarba!” diyen Guvaşev, coğrafi bütün­lük içinde parçalanmış gibi gösterilen bir topluluk olduklarını ifade etti.Türkiye’yi en yoğun Kafkas kökenli insanların yaşadığı yer olarak nitelendiren Guvaşev, bir soru üzerine, “Türkiye’nin bizlere bakışını iyi görüyorum. Çünkü, halklarımız burada kültürlerini rahatlıkla yaşıyor,” demesinin ardından, “Türkiye’de demokrasi yok!” ifadesini kullanması Çerkesleri de düşündürdü. Bir grup Sam­sunlu Çerkesin, “Asıl demokrasi Batı’da, Rusya’da yok” açıklamasını yapması üzerine, Guvaşev, “Demokrasiyle siyaseti ayırmak gerek.” diye konuştu.

Batı ve Rusya’nın kendilerine sıcak baktığını da kaydeden Guvaşev’in, Başbakan Tansu Çiller hakkında da, “Sadece güzel kadın!” ifadesini kullanması bu kişinin niyetinin bozuk olduğu yönünde yorumlandı. Siyasi gözlemciler, Ruslan Guvaşey’in kullandığı ifadelerle, Türkiye ile Kuzey Kafkasya arasındaki bağları koparmaya çalıştığını dikkat çekti.

Daha önce Balkarya, Çerkesya, Adigey, Abazin, Kuzey Osetya, Abhazya gibi Kafkas Cumhuriyetlerinden gelen misafirler Samsun Kafkas Kültür Demeği’ni ziyaret ederken, Kuzey Kafkas Halkları Konfederasyonu Başkanı Guvaşev’in Yedi Yıldız Aylık Dergisi Samsun Temsilcisi Orhan Doğbay ve Seyid Ahmet Gültekin öncülüğünde kurulup başkanlığına Eren Güngör’ün getirildiği Birleşik Kafkasya Derneği’ni ziyaretine de anlam verilemedi.

Samsun Birleşik Kafkasya Derneği’nın Yedi Yıldız Aylık Dergisi’nin çizgisinde olduğunu vurgulayan Samsunlu Çerkesler, oyunlara gelmeyeceklerini söylediler.

Yedi Yıldız Dergisi’nin 6. Sayısı’nda Ömer Aytek Kurmel’in kaleme aldığı “Kuzey Kafkasya ve Hinterlandı” başlıklı yazısının sonuç bölümünde, “İleri aşama­da da Kuzey Kafkasya Konfederasyonu’nun Transkafkasya (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) cumhuriyetleriyle potansiyellerini biraraya getirerek, “Ortak Kafkasya Evi”ni, kurmaları bir zorunluluk­tur. Pan-Kafkas bir yapı Kafkasya’nın entegrasyonu, emperyalizmin hapsedilmesi ve bölgenin istikrarı için tek çaredir. Böy­le bir gelişme sadece Kafkasya Cumhuriyetleri değil, güney komşularının güvenli­ği için de hayati önem taşımaktadır. Birlik içindeki bir Kafkasya, emperyalizmin gücünü gerileteceği için gerçek Rus demokratlarının da iktidar şansını arttıracaktır.” cümlelerinin yer alması dikkat çekici...

Türkiye ile Kafkasya’nın arasındaki bağların kopmaması gerektiğini açıklayan gözlemciler, “Ne var ki Guvaşev ve bera­berindekiler iyi münasebet bağlarını koparmaya çalışıyorlar. Bunların gayeleri, Türkiye’de özgür ortamda yaşayan ve hiçbir problemi olmayan Çerkes gençleri kandırıp ayaklandırmak ve ileride PKK ile aynı konuma getirmek. Çerkes halkları uyanık olmalı ve bu kişilere Türkiye’de yüz vermemelidir. Bu konfederasyon Ermenistan’ı da içine alan Birleşik Kafkasya’yı düşündükleri için çok sayıda Çerkes bunlara karşıdır.” şeklinde konuştu.

Bu arada, Adapazarı’ndaki Akbalık Şöleni’ne katılan Ruslan Guvaşev’in tercümanıyla, İstanbul’da bazı Çerkeslerin tartıştığı ve “Sizin yaptığınız açıklamalar, Kafkasya’nın ve Türkiye’nin aleyhinedir.  Açıklamalarınıza dikkat edin” dedikleri bildirildi.

Ayrıca, Samsun Kafkas Kültür Derneği’ne 1 yıl kadar önce, aynı konfederasyondan temsilci gelmiş fakat yüz bulamamıştı.  

 

 

SAMSUN’DA RUS OYUNU! 

SAMSUN (İHA)

22 Ağustos 1995 Salı – Türkiye Gazetesi 

 

Kuzey Kafkas Halkları Konfederasyonu Başkanı Ruslan Guvaşev’in “Türkiye’de demokrasi yok!” dediği şeklindeki iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapan Samsun Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Eren Güngör, bu iddianın tamamen asılsız ve provakasyona yönelik olduğunu söyledi.

Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde suçlanan Ruslan Guvaşev’in Türk dostu bir insan olduğunu kaydeden Erol Güngör, Yedi Yıldız Dergisi ve Birleşik Kafkasya Derneği’nin iki kardeş kuruluş olduğunu, bunun dışındaki bir paralellik iddiasının ise asılsız olduğu vurgulandı.

“ORTAYA ÇIKSINLAR”

Ruslan Guvaşev’in bütün konuşmalarında Türkiye ile Kafkasya arasındaki tarihi bağlardan, iki ülkenin kardeşliğinden ve aradaki bağların kuvvetlendirilmesi gerektiğinden söz ettiğini belirten Eren Güngör siyasi gözlemciler sıfatıyla Bileşik Kafkasya Demeği, Kuzey Kafkas Halkları Konfederasyonu ve Ruslan Guvaşev hakkında asılsız iddialarda bulunan bazı kimselerin de açıkça ortaya çıkmalarını istedi.

Basın aracılığıyla tartışmanın Kafkasya davasına zarar vereceğini kaydeden Eren Güngör, “Bazı gazetelere siyasi gözlemciler sıfatıyla demeçler vererek, derneğimize ve Ruslan Guvaşev’e ağır ithamlarda bulunan kişilerin kimler olduğunu biliyoruz. Ancak kendilerinin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bize yönelik olarak kullandıkları PKK’lı ithamını da aynen kendilerine iade ediyoruz” dedi.                     

“TÜRKİYE’NİN BİRLİĞİNDEN YANAYIZ”

Kendilerinin Türkiye’de doğduğunu ve Türk vatandaşı olmakla şeref duyduklarını da söyleyen Eren Güngör, “Vatanımızın ve milletimizin bir bütün olduğuna inanıyoruz ve onun bölünmezliğinin savunucusuyuz. Bize yöneltilen PKK benzetmesini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bize bu benzetmeyi yapanlar alçaktır.

Yedi Yıldız Dergisi’nin 6. sayısında Ömer Aytek imzasıyla yayınlanan “Kuzey Kafkasya ve Hinterlandı” başlığı altındaki yazı da tamamen Türkiye’nin de çıkarları dikkate alınarak yazılmış. Türkiye, Kuzey Kafkasya için bir teminat olarak gösterilmiştir. Kuzey Kafkasya Halkları Konfederasyonu yetkilileri, Türkiye ile Kafkasya arasındaki tarihi bağları güçlendirmek amacıyla ülkemize gelmiştir. Nitekim Konfederasyon başkanı Guvaşev Bursa’da metfun bulunan İmam Şamil’in naibi Muhammed Emin’in mezarı başında yaptığı konuşmada, Türk ve Kafkas bayraklarının bir arada dalgalanmasından duyduğu mutluluğu dile getirmiştir” şeklinde konuştu.     

 Ruslan Guaşev’in konuşması:

Guaşev konuşmasında özetle;“Türkiye ve Kafkasya arasında tarihten gelen sıcak kardeşçe bağlar var. Biz bu kardeşlik bağlarının artarak devam etmesini istiyoruz” demişti. 
SEYİR DEFTERİMİZ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 1995 - 1997 Çalışma Dönemi 20 AĞUSTOS 1995: KHK'na ve Samsun BKD'ne Basın Yoluyla Saldırı Yapıldı.