11 MAYIS 2008: “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”nin 90. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı.

KAFKASYA GÜNLERİ BAŞLADI

"90. YILINDA YAŞASIN KUZEY KAFKASYA CUMHURİYETİ"

Derneğimizin her yıl 11 Mayıs - 21 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği “Kafkasya Günleri” adlı etkinliğimiz bugün (11 Mayıs Pazar) “Kafkasyalıların İlk Modern Devleti: Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” adlı üç günlük “Fotoğraf Sergisi” ile başladı. Günün anlam ve önemi için aynı akşam saat 20’de dernek merkezimizde “90. Yıl Kutlama Programı” çerçevesinde “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”nin 90. Kuruluş Yıldönümünü de kalabalık bir hemşehri topluluğu ile kutlandı.

 

“90. Yıl Kutlama Programı” dernek başkanımız Seyit Ahmet Gültekin’in açılış konuşması ile başladı. Şiir ve müzik dinletileri ile devam eden programda gecenin anlam ve önemi hakkında bir konuşma yapıldı ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti adlı sinevizyon gösterisi sunuldu. “90. Yıl Kutlama Programı” Kafkas düğünü ile sona erdi.

Etkinliklerimiz 17 Mayıs Cumartesi günü akşamı Derya Düğün Salonu’ndaki “Kafkas Gecesi” ile devam edecek ve 21 Mayıs Çarşamba akşamı da Kafkas Soykırımı ve Sürgününün 144. Yıldönümü dolayısıyla dernek merkezimizde 144. Yıl Anma Programı düzenlenecektir. Etkinliklerimize tüm üye ve hemşerilerimizi bekliyoruz.  

“Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”nin 90. Kuruluş Yıldönümünü hakkında yapılan konuşmanın metni : 

Değerli Hemşehrilerimiz,

Derneğimizin düzenlemiş olduğu “Kafkasya Günleri” etkinliklerine göstermiş olduğunuz bu güzel ilgiden dolayı teşekkür ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bu akşamki programımız adını 11 Mayıs 1918’de kurulan “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”den aldı. “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”nin kuruluşunun 90. yıldönümünü vesile ederek hazırladığımız bu programda amacımız size klasik bilgiler vermek değil.

Tarihsel arka planı olan toplumsal problemlerimizi aşarak “Geleceğini Yeniden Oluşturma” meselesiyle karşı karşıya olan Kafkasyalılar gerek anavatanında gerekse sürüldükleri çeşitli ülkelerde bu temel problemleri çözmek ya da yavaş yavaş yok olmak noktasındadırlar.

Toplumsal hafızamızın yavaş yavaş silindiği bu talihsiz süreçte tarihimizde bize örnek olacak, bize yaşama, varolma sevinci verecek güzel olayları hatırlamamızda büyük yarar var düşüncesindeyiz.

“Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” bu açıdan çok önemli. Dedelerimiz, yakın tarihimizde kurulan bu ilk modern devletimizi dış baskılar yüzünden sadece 3 yıl yaşatabildiler ama bize güzel ve çok önemli bir örnek bırakarak bu dünyadan göçtüler. 

Değerli misafirlerimiz,

11 Mayıs 1918, tarihimizin en kararlı ve en mutlu günlerinden birisidir.  80 yıl önce bugün "Milletler Hapishanesì" Çarlık Rusya'sının aniden çöküşünden yararlanan Kafkasyalılar bağımsızlıklarını ilan ederek Birleşik "Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”ni ilan etmişlerdi. Bu  büyük gün  bizi  millet olarak görmek istemeyenlere  en  büyük  darbe;  devlet  olabileceğimizin inancını belgeleyen en açık delil idi.

11 Mayıs 1918'de ilan edilen ve hukuki dayanağı 1-7 Mayıs 1917'de Terekkale'de  toplanan  "Kuzey Kafkasya  Halkları  Kurultayı"  olan  bu  cumhuriyet tüm Ahbazları, Adigeleri, Çeçen-İnguşları (Vaynaklar), Dağıstanlıları, Karaçay-Balkarlıları, Osetleri içine alıyordu.  

1864 sürgün felaketinden 1917 Rus ihtilaline kadar 33 yıl aralıksız devam eden hazin bir esaret devresinden sonra kazanılan bu milli bağımsızlık Kafkasyalılarca büyük önem taşımaktadır. Kafkasyalılar konuşulan onca farklı dile rağmen, devlet olma irade ve yeteneklerini 80 yıl öncesinde göstermişlerdi. Kimlik, hedef, kader ortak paydasında biraraya gelen Kafkasyalı halklar bağımsız devletlerini kurdukları gibi yürütmeyi de başarmışlardır. Devletin yıkılması iç ihtilaflar sebebiyle değil, önce beyaz sonra da kızıl Rus ordularının saldırılarıyla olmuştur.

Birleşik  "Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti"  uluslararası ilişkiler açısından da çok önemlidir.  Birleşik Kafkasya ilk defa uluslararası arenaya bağımsız bir faktör olarak bu dönemde çıkmıştır. Bu sayede Kafkasya’nın bir siyasi kimlik olduğu gösterilmiş "Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti" resmen tanınmış 1919 Paris Barış Konferansına katılınmıştır. Kısacası, Kafkasyalılar, kendi adlarına konuşma, pazarlık etme, muhatap alınma hakkına sahip olmuşlardır.

“Sürgünün ilk günlerinden itibaren gurbetteki Kafkasya atayurdunun ve soydaşlarının kaderine karşı duyarlı olmuş, oradaki tüm özgürlük hareketlerini desteklemiş geleceğini Kafkasya'da görmüştü.

Bu gelenek 11 Mayıs döneminde de sürmüştür. Gurbetteki Kafkasya 11 Mayıs bağımsızlık döneminde Kafkasya'daki soydaşları ile işbirliği içerisinde aktif bir rol oynamıştır. Kafkasya'dan gelen temsilci heyet resmi Osmanlı makamları ile görüştürülmüş cumhuriyeti iç ve dış düşmanlara karşı desteklemek için Türkiye Çerkezlerinden oluşan bir kolordu gönderilmiş,  İsmail BERKOK,  Mustafa BÜTBE ve Aziz MEKER, Mustafa KEMAL'in onayı ile Kafkasya'ya gitmişlerdi.”

"Bu konuda dün olduğu gibi bugün de gurbetteki Kafkasyalılara önemli görevler düşmektedir. Türkiye, Ürdün, Suriye ve İsrail'den anayurda dönerek orada kökleşme çabaları, tüm olumsuzluklara rağmen onurla direnen Ahbazya'mızda özgürlük ve Kafkasya birliği için şehit olan SIBA Efkan, KOZBA Vedat, ARGUN Zafer gibi gençlerimiz, Kafkas Halkları Konfederasyonu'nun çağrısına uyarak Kafkasya Cumhuriyetlerinden Ahbazya'ya koşan can veren sakat kalan kardeşlerimiz bu görevi vaktinde kavrayarak gereğini yerine getiren insanlarımızdan sadece bir kısmıdır."

Ayrıca Çeçenistan'ın bağımsızlık savaşı süresince olağanüstü çabalarla sürdürülen yardım kampanyalarında da görülmüştür ki gurbetteki Kafkasyalılarda "anavatan ile kader birliği duygusu" kaybolmamıştır.

Kafkasya'daki savaşlar şimdilik durmuş olmakla beraber, Rus emperyalizminin gölgesi Kafkas dağlarının üzerindedir. Dünyamızın hızlı bir değişimden geçmesi ve buna bağlı olarak gelişen yeni konjüktürel dengeler Kafkasya'yı belirsiz, riskli bir döneme sokmuştur.  

Son yıllardaki gelişmeler ispatlamıştır ki. "Kafkasya tüm organları ve tüm hücreleriyle titreyerek kendine dönmeye, birleşmeye o eski mağrur ve güzel Kafkasyamız olmaya çalışmaktadır”.

Bu mücadelede her insanımıza ihtiyacımız var. Kendini bir "tarih yetimi" olarak gören tüm Kafkasyalıları bu çalışmaları sonuna kadar desteklemeye çağırıyoruz.

Değerli misafirlerimiz,

Mayıs ayı ayrıca bizim için çok acı bir olayın da yıldönümü. 21 Mayıs 1864 yılında savaşı kaybeden Kafkasyalılar özellikle Batı Kafkasya’dan sürüldüler. Biz Samsun’da yaşayan Kafkasyalılar bu sürgünün çocuklarıyız. Kafkasya’nın ve özellikle Batı Kafkasya’nın içinde olduğu büyük problemlerin en büyük sebeplerinden biri de nüfusunun büyük bir kısmının hiç bir canlıya reva görülmeyecek bir şekilde topraklarından sürülmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan nüfus azlığıdır. Adiğelerin ve Abhazların büyük bir kısmı Vubıhların ise tamamı bu sürgünde topraklarından koparıldılar.

Bu ay sürgünün 144. yıldönümü. 21 Mayıs 1864.  Biz bu tarihi de hiç unutmamalıyız. Ayrıca çocuklarımıza da özellikle öğretmeliyiz.

Değerli misafirlerimiz,

Derneğimiz adından da anlaşılacağı gibi bağımsız birleşik özgür bir Kafkasya ideali dışında hiç bir ideoloji taşımamaktadır.

Bizler, insanlığın yüz karası olarak tarihe geçen zulüm devleti Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile yerine zorbalıkla yeniden kurulan Rusya Federasyonu’nun Kafkasya toprakları üzerindeki işgalinin sona ermesini, 100 yıllık sömürgeci yapının ve kalıntılarının tamamen silinmesini, 11 Mayıs 1918’de atalarımızın kurduğu “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”nin bir benzerinin yeniden ihyasını, istiyoruz.

Halkımızın 300 yıllık acıları ancak bu şekilde dinebilir ve büyük sürgünün açmış olduğu yaralar da ancak bu şekilde sarılabilir. Bunun için dünyanın bir çok ülkesinde yerleşik olan bütün soydaşlarımıza ve siz hemşehrilerimize bu yolda büyük görevler düşmektedir. 

Hepinize saygılar, sevgiler. 

Samsun BKD Gençlik Komisyonu

SEYİR DEFTERİMİZ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 2005 - 2008 Çalışma Dönemi 11 MAYIS 2008: “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”nin 90. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı.