12 EKİM 2006:Adige (Çerkes) Kurumları Avrupa Parlamentosuna Başvurdu.

Biz, Adigeler (Çerkesler) Kuzey-Batı Kafkasya’nın yerli (otokton) halklarıyız. Geleneklerimiz, seremonilerimiz, ananelerimiz, dilimiz ve yaşam biçimimiz bu topraklarda binlerce yıllık bir süreçte gelişmiştir. Geleneklerimizin canlılığı insanımızın en parlak özelliklerinden biridir ve maddi ve manevi başarılarımız- Maykop’ta Dolmen Kültürü, görkemli “Nart Destanları”- insanlığın evrensel mirasıdır. 

 

Adige (Çerkes) ulusunun oluşumu süresince, Adigeler (Çerkesler) sık sık saldırıların hedefi olmuş, bağımsızlık ve hürriyetlerini korumak durumunda kalmışlardır. Rus imparatorluğu tarafından 18. yüzyılın ikinci yarısında başlatılan askeri yayılma girişimi insanlarımız için günümüzde hala etkilerinin görüldüğü gerçek bir ulusal trajedi olmuştur. 

O dönemde gerçekleştirilen askeri faaliyetler arasında; bölgelerin işgal edilmesi, barışçı nüfusun hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan temel araçlardan kasıtlı olarak mahrum bırakılması-bahçelerin ve tarlaların talan edilmesi, büyük ve küçük baş hayvanların çalınması, barışçı yerleşim yerlerinin tamamen yakılması bulunmaktadır.  

Ayrıca kadın, çocuk, yaşlı tüm barışçı nüfus toplu bir şekilde katledilmiştir. 19.yüzyılın ortasında ise Adigelerin bütün örgütlü direnişi kırılmıştır. 1862 yılından itibaren de yerli nüfusun toplu halde zorla sınır dışı edilmesi süreci başlatılmıştır. Karadeniz kıyılarına sürülen yüz binlerce insan soğuk, kıtlık ve salgın hastalıklar sebebiyle telef olmuştur. O dönemin Rus-Kafkas Savaşı resmi tarihçisi olarak kabul edilen Adolph Berge (1828-1886)’ye göre, Adigeler 1 milyondan fazla nüfuslarının 400 binini savaşta kaybetmiş, 497 bini sınır dışı edilmiş ve tarihi ana vatanlarında sadece 80 bin Adige (Çerkes) kalmıştır. Fakat insanımızın çilesi bununla da bitmemiştir. 

Bir çok Adige göçmen Osmanlı İmparatorluğunun geniş topraklarına dağılmak zorunda kalmışlardır. Büyük miktardaki göçmen akışı ve onların yerleştirilmesi ve karşılanması konusunda Türk idarecilerin hazırlıksızlığı göçmenler arasında kitlesel ölümlere sebep olmuştur.  

Çok sayıdaki arşiv belgeleri arasında bu trajik olaylara katılanlara ilişkin veriler bulunmaktadır ki bu bilgiler şu temel sonucu çıkarmamızı sağlıyor: Rus Devletinin 18.-19.yüzyıllarda Adigelere (Çerkesler) karşı Adigelerin kendi tarihi topraklarında başlattığı savaşın doğal bir askeri operasyon olarak düşünülmesi imkânsızdır. Rusya’nın ana amacı sadece bölgenin ele geçirilmesi değil yerli nüfusun tarihi topraklarından tamamıyla boşaltılması veya yok edilmesiydi. Rus ordusunun Kuzey Batı Kafkasya’da sergilemiş olduğu böylesine insanlık dışı vahşiliğin nedeninin her hangi başka bir yoldan açıklanması imkânsızdır. 

Adigelerin zorla sınır dışı edilmesi -hem münferit olarak ailelerin hem de toplu olarak yerleşim birimlerinin-  I.Dünya Savaşı’na kadar devam etmiştir. 

Tarihi topraklarında kalan küçük Adige grupları ise emperyalist yönetimin uyguladığı şiddetli kültürel asimilasyon politikasına maruz kalmışlardır. 

Politik gelişimini demokratik yollarla sürdürdüğü iddiasındaki günümüz Rusya Federasyonu aslında daha önceki Rus devletinin yürüttüğü politikayı sürdürmektedir. Federal merkezin son yıllardaki sessiz onayı ile Rusya Federasyonu’nun tamamında olduğu gibi Adige Cumhuriyeti’ndeki çeşitli sivil toplum örgütlerinin ulusal-şovenizm telkinleri etkin bir şekilde devam etmektedir. Bu tip örgütlerin nihai amacı mekanik çoğunluk ilkesine dayanarak cumhuriyetin statüsüne ilişkin olarak referanduma gitmek; bir başka deyişle, Rus-Kafkas savaşları sonucunda ortaya çıkan sayısal üstünlükten çıkar sağlamaktır (Adige Cumhuriyetindeki otokton Adige halkı şu an nüfusun %24’ünü oluşturmaktadır). 

Bugün tarihi ata topraklarında, Adigeler (Kabardeyler, Çerkesler, Adigeler, Şapsığlar) 700 bin kadar bir nüfusla Rusya Federasyonu’nun 4 bölgesinde yaşamaktadır (Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyeti, Krasnodar Bölgesi) ve şu andaki toprakları sahip oldukları tarihi toprakların ancak %20si kadardır. 

Halkımızın 3 milyonun üzerinde bir bölümü ise Kuzey-Batı Kafkasya dışında 50 değişik ülkede yaşamaktadır. Suni olarak yaratılan ayrıştırma sebebiyle Adigeler kültürlerini ve dillerini yavaş yavaş kaybetmektedir. 

Rus-Kafkas savaşlarından sonra 142 yıl boyunca Rusya politik sistemini defalarca değiştirmiş ancak Adigelere karşı tutumu sabit kalmıştır- tarihi ata topraklarında kalan yerli nüfusun şiddetli bir şekilde asimile edilmesi ve Kuzey Batı Kafkasya’dan sürülen Adigelerin geri dönmelerinin yasaklanması. 

1 Temmuz 2005 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Duması’na Adigelerin (Çerkesler) soykırıma uğratıldığının tanınması ile ilgili olarak bir referans sunuldu. Ancak Rus Yasama Meclisi vekilleri,  Rus devletinin geçmişte işlemiş olduğu insanlık dışı eylemlerin ahlaki ve yasal sorumluluğunu tanımayı reddederek dini ve etnik önyargılarını aşamadı. Birleşmiş Milletler’in 9 Aralık 1948’de New York’ta kabul ettiği soykırım suçlarını önleme ve cezalandırma anlaşması ile 26 Kasım 1968’deki insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları için her hangi bir zaman aşımı süresinin olmadığına ilişkin anlaşmaya göre; 

·  din, etnisite ve köken ayrımı olmaksızın bütün insanların eşitliği ilkesinden hareketle,

·  Adigelerin (Çerkeslerin) Kuzey-Batı Kafkasya’daki topraklarından zorla sürüldüğü ve yok edildiğini kanıtlayan inkar edilemez tarihi gerçekler temelinde,

· Rusya Federasyonu’nun Rus devletinin yetkilerini devraldığı ve varisi olduğundan hareketle, 

Avrupa Parlamentosundan, 18.yüzyılın sonundan 20.yüzyılın başlarına kadar Rus devleti tarafından Adigelere karşı işlenilen soykırımın tanınmasına ilişkin başvurumuzun kapsamlı ve tarafsız bir şekilde dikkate alınmasını rica ediyoruz.

Ek: Arşiv belgelerinden oluşan bir adet CD .  

İmzalar: 

Murat Berzegov Cumhuriyetçi Halk Hareketi Başkanı (Çerkes Kongresi) Adıgey Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu 

Askerbi Namitokov Cumhuriyetçi Halk Örgütü Başkanı “Nafna” (Khabze) Adıgey Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu 

Ali Tliap Cumhuriyetçi Halk Hareketi Adigey Kenti Şubesi Başkanı (Adige Khase) Adıgey Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu 

Beslan Makhov Cumhuriyetçi Halk Hareketi Başkanı ( Çerkes Kongresi) Karaçay – Çerkes Cumhuriyeti – Kafkasya, Rusya Federasyonu 

Yura Shanibov Cumhuriyetçi Halk Hareketi Başkanı (Kabardey Kongresi) Kabardey- Balkar Cumhuriyeti - Rusya Federasyonu 

Khurma Can Kesgin “Kafkasya Forumu” Örgütü Sekreteri, İstanbul, Türkiye 

Ubıh Seyit Ahmet Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı, Samsun, Türkiye 

Şapsığ Can Sönmez Birleşik Kafkasya Federasyonu Başkanı, Ankara, Türkiye 

Mustafa Esinlap Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı, Bursa, Türkiye 

Fehmi Khuako Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı, İstanbul, Türkiye 

Rukhi Shkhaltukh Kafkasya Çerkesleri Dostluk Örgütü Başkanı, Amman, Ürdün 

Nawriz Pshidatok Çerkes Forumu Sekreteri, Amman, Ürdün 

Adnan Orkiz Çerkes Kongresi Başkanı, İsrail 

Rodin Blangabs (Nafna) Khabze Çerkes Derneği Başkanı, İsrail  

Entam Abreg Almanya Çerkes Kongresi Koordinatörü 

Fawaz Der Çerkes Kültür Enstitüsü Sekreteri, ABD 

Zamir Shukov “Dünya Çerkes Kardeşliği” Başkanı, ABD 

Kuban Hatukai Çerkes Kongresi Sekreteri, Belçika 

Nart Abzakh Suriye Çerkes Kongresi Koordinatörü 

Adel Khakoz Çerkes Kongresi Sekreteri, Kanada   

SEYİR DEFTERİMİZ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 2005 - 2008 Çalışma Dönemi 12 EKİM 2006:Adige (Çerkes) Kurumları Avrupa Parlamentosuna Başvurdu.