30 NİSAN 2006: “Dünya Çerkes Birliği” İsimli Kuruluş Ortadan Kaldırılmalıdır" Adlı Bildiri Yayınlandı.

Tüm Kafkasyalılara Çağrımızdır!..

Dünya Çerkes Birliği (DÇB) isimli kuruluş Ortadan Kaldırılmalıdır!

SSCB sonrası Kafkasya’da ortaya çıkan yerel milliyetçi taleplerin ve inisiyatiflerin kontrol edilmesi, ayrıca Kafkas diasporası kuruluşlarının da yönlendirilmesi için Moskova tarafından 20 Mayıs 1991 tarihinde Nalçik’te kurulan Dünya Çerkes Birliği (DÇB) isimli kuruluşun VII. Olağan Genel Kurulu toplantısının, 5-8 Mayıs 2006 tarihleri arasında Kaf-Fed’in ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacağı duyurulmuştur.

20 Mayıs 1991 tarihinden bugüne kadar geçen 15 yıllık süreçte somut hiçbir şey üretmeyerek hakkındaki iddialara adeta resmiyet kazandıran, buna rağmen ürettiği tüm olumsuzluklarla da Rus derin devletinin maşası olduğu alenileşen bir kuruluşa ve bu kuruluşun Türkiye Kafkas diasporasına yönelik cüretkar ve tehditkar girişimlerine hep birlikte tanık olmaktayız.

Neo-Çar Putin’in iktidara gelmesiyle üniterleşme yolunda hızla ilerlemeye başlayan Rusya’nın, sistemli anti-demokratik uygulamalarıyla daha büyük bir kaosun içine sürüklediği Kafkasya’da; özgürlük, barış ve demokrasi ortamı oluşturmaya çalışan tüm sivil inisiyatifler çeşitli provakatif metotlarla pasifize edilmiştir.

Bunun yanı sıra DÇB gibi devlet güdümlü kuruluşlar ise sterilize edilmiş sosyo-politik ortamda bilinçli şekilde merkezi konuma yerleştirilmiştir. Kafkasya’da Moskovacı statükoyu korumak isteyen Kremlin’in, Türkiye Kafkas diasporasının pasifizasyonuna yönelik süreci de hızlandırmak amacıyla kuruluşuna önayak olduğu DÇB adlı “Truva Atı”nın, bu kongreyi İstanbul’a kadar taşımasına şiddetle ve nefretle karşıyız.

Dünya Çerkes Birliği isimli kuruluşun VII. Kongresini, özgürlük mücadelemizin her sürecinde “politik ve lojistik destek üssü”  olma özelliği taşıyan İstanbul’da yapmaya cüret etmesi; Türkiye Kafkas diasporasına ve özellikle de tüm Kafkasyalıların “Birlik-Bağımsızlık Mücadelesi”ne karşı bir meydan okumadır.

Başta Adigey Cumhuriyeti’nin Krasnodar Eyaleti ile birleştirilmesi olmak üzere, anadilde eğitim ve yayınların neredeyse tamamen kaldırılışı, Çeçenistan’da burunlarının dibinde devam eden soykırım, anavatana dönenlerin sınırdışı edilmeleri, Nalçik olaylarının perde arkası, artarak devam eden polis/FSB baskısı ve insan hakları ihlalleri vb gibi toplumu yakından ilgilendiren olay ve gelişmeleri büyük bir ataletle izleyerek hiç bir ciddi tepki vermeyen ve diasporayı pasifize/depolitize etme görevini başarıyla uygulamaya koyan DÇB, hepimizin içinde anıldığı “Dünya Çerkesleri” adına konuşma hakkına sahip olmamalıdır.

 Kafkasya ve Kafkasyalıların “varolma” mücadelesine destek olmak adına kurulduğu söylenen(!) güya bir STK (sivil toplum kuruluşu)’nın, bünyesinde Rus devlet görevlilerini ve Rus gizli servisi KGB/FSB mensuplarını aleni şekilde barındırmasının emsalsiz çelişkisini kamuoyumuzun takdirine bırakıyoruz.

Zira mensupları aracılığıyla, "Kuzey Kafkasya’daki cumhuriyetlerin statülerinin ortadan kaldırılması ve halkların yalnızca kültürel haklarını kullanmakla yetinmesi gerektiği” şeklinde açıklama yapan, anavatanımız Kafkasya’da sayısız katliamlar gerçekleştirerek, dedelerimizin uğradığı soykırımın baş aktörü olan Sovyet Kızılordusu’nun kuruluş gününü dahi, hepimize rağmen, “Dünya Çerkesleri” sıfatıyla hepimiz adına kutlama pervasızlığı gösterebilen bu kuruluş, toplumumuz ve onun varolma mücadelesinin bir temsilcisi değil, ancak ve ancak bir utanç abidesi olabilir.

Çeçen soykırımının baş tezgâhtarı, bugün de başta Kafkasyalıların maruz kaldığı fasişt/ırkçı saldırıların arkasındaki gizli güç olan “Tek Rusya”  partisini Rusya genel seçimlerinde destekleme kararı kongre tutanaklarına geçtiği halde, hala politik bir kuruluş olmadığı söylenerek gerçek yüzü gizlenmeye çalışılan ama artık içyüzü hepimizce bilinen bu kuruluş ve bu halkı adeta sırtından bıçaklarcasına onunla stratejik ortaklık yapanlar, bu toplumun davasını temsil edemezler, etmemeliler.

"Dünya Çerkesleri” adını kullanarak hepimizi teslimiyetçilikten çok öte bir utanca sabır sınırlarımızı zorlayarak ortak etmeye çalışan bu zihniyete artık göz yummamalı, müsaade etmemeliyiz. Üzerimize oynanan bu oyun artık bozulmalıdır.

Kaf-Fed çatısı altında bulunan kurumlar başta olmak üzere tüm Kafkas derneklerine, vakıflarına, platformlarına, inisiyatif gruplarına ve milliyetçi-yurtsever tüm Kafkasyalılara çağrıda bulunuyoruz:

Dünya Çerkes Birliği isimli kuruluşa İstanbul’da dur diyelim.

Dünya Çerkes Birliği isimli kuruluş, VII. Olağan Genel Kurulu toplantısında, Moskova’ya inat ORTADAN KALDIRILSIN.

Hem kişisel demokratik tepkilerinizi hem de içinde veya yanında bulunduğunuz tüm sivil toplum kuruluşlarımızın kurumsal demokratik tepkilerini, her türlü iletişim olanaklarını kullanarak İstanbul Kongresi katılımcılarına iletiniz.

Dünyadaki tüm yurtsever Kafkasyalılar!

İstanbul Kongresi’ne katılacak tüm iyi niyetli delegasyon, gözlemci ve izleyicilere ulaşınız.

DÇB’nin iç yüzünü tekrar tekrar hatırlatınız.

Neo-Çar Putin’in ve işbirlikçilerinin pençeleri arasından kurtulması imkânsız olan DÇB’nin ortadan kaldırılarak tarihe gömülmesini isteyiniz.

Kafkasyalılar!

Dünya Çerkes Birliği isimli kuruluş aleyhine gösterilecek her türlü demokratik tepki ve söylem “Birlik-Bağımsızlık İdeali”ni bizlere miras bırakan fedakâr ve cefakâr kuşakların ruhlarının şad olmasını da sağlayacak ve üzerimizdeki ipoteklerin kalkmasına vesile olacaktır.

Kaytuko Aslanbek’ten İmam Mansur’a, İmam Şamil’den Muhammed Emin’e, Hacı Granduk Berzeg’den Hacı Ğuz Bek’e, Harun Tletseruk’tan Akif Diğun’e, Mehmet Fetgerey Şoenu’dan Şhaplı Hüseyin Tosun’a, Abdülmecit Çermoy’dan Pşimakho Kosok’a, Ahmet Tsalıkattı’dan Aytek Namitok’a, Ahmet Canbek’ten Sait Şamil’e, Zelimhan Yandarbiyev’den Cokhar Dudayev’e ve adını burada sayamadığımız tüm saygıdeğer büyüklerimizin ruhları ve kutsal ideali bizlerden bunu beklemektedir.

Saygılarımızla.

Samsun Birleşik Kafkasya Derneği 

SEYİR DEFTERİMİZ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 2005 - 2008 Çalışma Dönemi 30 NİSAN 2006: “Dünya Çerkes Birliği” İsimli Kuruluş Ortadan Kaldırılmalıdır" Adlı Bildiri Yayınlandı.