09 KASIM 2005: Nalçik Olayları ve Geleceğimiz Adında Bir Bildiri Yayınlandı.

Nalçik Olayları ve Geleceğimiz Adında Bir Bildiri Yayınlandı

Rus gizli servislerinin planlı provokasyonları sonucu, “Kabardey-Balkar Cumhuriyeti”nin başkenti Nalçik’te, 13 Ekim 2005 tarihinde başlayıp birkaç gün süren ve 130'un üzerinde insan hayatını kaybettiği talihsiz olaylar hakkında derneğimiz “Nalçik Olayları ve Geleceğimiz” adında bir bildiri yayınladı.

 

KAMUOYUNA DUYURU 

NALÇİK OLAYLARI VE GELECEĞİMİZ 

Yakın tarihi; savaşların, işgallerin, soykırımların ve sürgünlerin acı faturalarıyla şekillenen Kafkas dünyası, ders alınamayan tarihin, kaçınılamaz tekerrürüyle boğuşmaktadır. Günümüz Kafkasyası, zorbalığını gün geçtikçe daha da artıran sömürgeci Rus işgalcilerinin barbar şiddetiyle, hergün daha da kan kaybetmektedir. 

Rus gizli servislerinin planlı provokasyonları sonucu, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik’te, 13 Ekim 2005 tarihinde başlayıp birkaç gün süren talihsiz olaylar da bu acımasız sürecin yeni bir halkasıdır.

Ağır sonuçlarını her zaman Kafkas insanının ödediği bu kanlı süreç son olaylarla yeni bir ivme kazanmıştır.  Derneğimiz bu gelişmeleri derin bir üzüntü ve endişe ile karşılamakta, şiddet sarmalında hayatını kaybeden tüm masumlara ve mağdurlara Allah’tan rahmet, yakınlarına da metanet dilemektedir. 

Nalçik’te, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin bazı devlet kurumlarına “planlı bir nefs-i müdafaa saldırısı” düzenleyen “Camagat” örgütü de bu eylemi ile geri dönülemez bir yola girmiştir.

Kendilerini “nefs-i müdafaa saldırısı”na sevk eden ana gerekçenin hergün “aşağılanmaktan, işkence görmekten” bıkmak ve “çarpışarak ölmeyi” istemek olarak açıklayan örgüt liderliği ayrıca, “Kokov Klanı” ile olan hesaplaşmalarını, “Camagat’ın teşvik ettiği bir politika” olmasa da gerilla savaşı yöntemiyle sürdürmek zorunda kalacaklarını bildirmektedirler. 

“Çarpışarak ölmek” veya “Kokov Klanı’nından intikam almak” perspektifi ne kadar yüreklice ve yiğitçe de olsa son derece sığ ve kısır bir perspektiftir. Ne “Camagat” örgütüne ne de Kafkas halkına bir yarar sağlamayacaktır. “Camagat” mensuplarının girmiş olduğu geri dönülemez yolda önlerindeki tek seçenek; Kremlin merkezli provokasyonların sefil senaryolarında aciz figüranlar olarak kendilerini kurban etmek olmamalıdır.  

Gelinen bu talihsiz nokta tarihimizde örneklerini defalarca gördüğümüz çıkmaz sokaklara işaret etmektedir. Tarih Kafkasya’da bir kez daha tekerrür edecekse, bizleri sadece kan, gözyaşı ve hüsran beklemektedir. Bu oyun bozulmalıdır. 

Özelde Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde genelde tüm Kafkasya’da kötülüklerin ana kaynağı yerel “Klan”lar değil, Moskova’daki “Kremlin Klanı”dır. Yerel “Klan”lar Kafkasya’daki sömürgeci Rus işgal güçlerinin zavallı maşaları, işbirlikçileridir. “Camagat” örgütünün “Kokov Klanı”nından intikam alma hedefi sadece örgütü kısa vadede tatmin edecek fakat ana problemi çözmeyecektir. 

Ayrıca Kokov klanının dağıtılarak, yeraltına itilen Müslüman cemaatin legalize edilmesi seçeneği; özgürce ve insanca yaşama isyanı ile ayağa kalkan “Camagat” örgütünü ve benzerlerini, sömürgeci Rus sistemine uysalca entegre etmek isteyen bir seçenek halini alabilir. Kafkas insanının özgürlük ve bağımsızlık arzuları iğdiş edilmemeli, doğru kanallarla geliştirilmeli, kadim ve kutsal mecrasına yöneltilmelidir. 

Kafkasya’daki tüm sosyo-politik problemlerin çözümü, bölgedeki sömürgeci yapının sökülüp atılmasına bağlıdır. “Sömürgeci yapı”, Rus işgal güçleri Kafkasya ötesine, kendi tarihsel sınırlarına çekildiğinde, bölge özgür ve bağımsız kaldığında, etkisini kaybedecektir. Bu da tarihsel birikimi ve tecrübesi ile bölgenin tek kurtuluş reçetesi olan “Bağımsız-Birleşik Kafkasya Düşüncesi”nin Hazar’dan Karadeniz’e tüm özgürlük aşığı direniş odaklarınca benimsenmesi ve pratiğe dönüştürülmesiyle gerçekleşebilecektir. “Camagat” bu özgürlük aşığı direniş odaklarından birisi olabilir. 

“Bağımsız-Birleşik Kafkasya Düşüncesi” Kafkasya’nın aydınlık geleceğidir. Bu aydınlık geleceğin mimarları da kendisini kurda kuşa heba etmeyen idealist Kafkas gençliği olacaktır.

Samsun Birleşik Kafkasya Derneği 

SEYİR DEFTERİMİZ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 2005 - 2008 Çalışma Dönemi 09 KASIM 2005: Nalçik Olayları ve Geleceğimiz Adında Bir Bildiri Yayınlandı.