15 KASIM 2004: Abhazya'daki Seçim Sonuçları İle İlgili Bir Bildiri Yayınlandı.

 

 

KAMUOYUNA DUYURU 

Abhazya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin (03.10.04) üzerinden 45 günlük bir süre geçmesine rağmen, seçim sonuçları ile ilgili tartışmalar halâ devam etmektedir.

Gürcistan’la girdiği bağımsızlık savaşından zaferle çıkan ve bağımsızlığını 1993 Eylül’ünde “de facto” olarak ilan eden Abhazya, ne yazık ki 3 Ekim’den itibaren yeni cumhurbaşkanının kim olduğuna/olacağına, hala karar verebilmiş değildir. 

Ülkede hüküm süren bu “siyasi kaos”un ve “karmaşa”nın nedeni, kanaatimizce, ülkedeki etkinliğini yitiren “nomenklatura” geleneği kalıntısı elit ve jakoben siyasi kadronun, seçim sonuçlarını kabullenememesidir.

On yılı aşkın bir süredir siyasal erki elinde bulunduran ve ülkenin bütün kaynaklarını istediği gibi kullanan bu kadro ve onun uzantıları, bu seçimlerde büyük bir yenilgi yaşamışlardır. Bugün Abhazya’da yaşanan kaos da, “nomenklatura” kalıntılarının geçirdikleri şok nedeniyle yaptıkları bilinçsiz eylemlerden kaynaklanmaktadır.

Hem Yüksek Seçim Kurulu, hem Abhazya Yüksek Mahkemesi ve hem de Parlamento tarafından onaylanan seçim sonuçlarını ve halkın verdiği kararı içine sindiremeyen  Raul Hacimba’nın tavrı ve tepkileri ibret vericidir. Halkın kendi kaderini tayin etme hakkını halka layık görmeyenlerin, halkı yönetmeye kalkmaları traji-komik bir durumdur.  

Yüksek Mahkemenin vereceği kararı kabul edeceğini ilan etmesine rağmen, kararın ardından, Hacimba yandaşlarının mahkeme binasını basmaları ve mahkeme üyeleri dahil herkesi rehin almaları, esef ve utanç vericidir.

Ayrıca, bağımsız bir cumhuriyet olan Abhazya’daki seçim sürecinde ve seçimler neticesinde ortaya çıkan sonuç karşısında Rusya Federasyonu’nun takındığı tavrın ve izlediği politikanın da incelenmesi gerekmektedir.

Rusya bu seçimlerde eski KGB ajanı olan Hacimba’yı desteklediğini açıkça ve resmen ilan etmişti. Hacimba’nın dışarıdan gelen bütün desteklere rağmen seçimleri kaybetmesi, onun hâmisi olan Rusya’nın da kaybı anlamına gelmektedir. Evet, Abhazya dahil, bütün Kuzey Kafkasya’yı “arka bahçesi” olarak gören Rusya, Hacimba ile beraber kaybetmiştir. Ancak, aynı Hacimba  gibi Rusya’da mağlubiyeti içine sindirememektedir.

Rusya Federasyonu’nun Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksandr Yakoveko’nun, Abhazyada’ki siyâsi belirsizliği bahane ederek, Rusya’nın “kendi menfaatlerini korumak için tedbir niteliğinde -bağımsız bir devlet olan- Abhazya’ya müdahale edebileceğini ilan etmesi” açık bir tehdit ve başlı başına bir hukuk ihlâlidir.

Biz Samsun Birleşik Kafkasya Derneği olarak, % 39’a, % 51 gibi net bir sonuçla seçimi kazanan Sergey Bagapş’ın Cumhurbaşkanlığını kabul ediyor, onu Abhazya’nın yeni Cumhurbaşkanı olarak tanıyoruz.

Ve, özellikle –daha düne kadar- hakların kendi kaderini tayin etme hakkına vurgu yaparak, “Kafkasya’nın geleceğine ancak orada yaşayan halklar karar verebilir” diyenler dahil, bütün kurum ve kuruluşları, Abhaz halkının kararına saygı duymaya ve seçim sonuçlarını kabul ettiklerini ilan etmeye davet ediyoruz.

Samsun Birleşik Kafkasya Derneği

 

SEYİR DEFTERİMİZ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 2003 - 2005 Çalışma Dönemi 15 KASIM 2004: Abhazya'daki Seçim Sonuçları İle İlgili Bir Bildiri Yayınlandı.