21 NİSAN 2002: Şamil Vakfı'ndaki Federasyonlaşma Konulu 2. Toplantıya Derneğimizde Katıldı.

 

Türkiye Kafkas Diasporası Derneklerinde bir süredir tartışılmakta olan bir üst yapıda (federasyon ve konfederasyon) bir araya gelme” düşüncesi; İstanbul Şamil Vakfı’nda 21 Nisan 2002 tarihinde yapılan ikinci derneklerarası toplantıda[1] bir kez daha görüşüldü.

Toplantı sonunda kesin bir  karar alınamadı. Fakat iki farklı görüş ağırlık kazandı.

Birinci görüş, Kafkas derneklerinin Ankara merkez olmak şartıyla, Türkiye çapında tek bir federasyon çatısı altında bir araya gelmeleri isteği idi.

İkinci görüş ise, federasyon ve konfederasyon merkezlerini ön şart olarak sunmadan, Türkiye genelinde coğrafi bölge esasına dayanan bölgesel  federasyonlar kurarak,  bir konfederasyon çatısı altında toplanma düşüncesiydi.[1] Bu toplantının öncesinde Ankara’da Birleşik Kafkasya Konseyi ve Kaf-Der Genel Merkezi tarafından yapılan ikişer toplantı ve İstanbul’da Şamil Vakfı’nda yapılan bir toplantı daha bulunmaktadır.

 

SEYİR DEFTERİMİZ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 2001 - 2003 Çalışma Dönemi 21 NİSAN 2002: Şamil Vakfı'ndaki Federasyonlaşma Konulu 2. Toplantıya Derneğimizde Katıldı.