21 EKİM 1999: Rusya'nın Dağıstan'a ve Çeçenistan'a Saldırması Üzerine Bir Kınama Bildirisi Yayınlandı.

KAMUOYUNA DUYURU 

Sovyetler Birliği'nin doksanlı yılların başında dağılması sonucu, Kafkasya'da yeniden başlayan özgürlük ve bağımsızlık hareketleri, Abhazya ve Çeçenistan örnekleriyle meyvesini vermiş bu iki Kafkas cumhuriyeti bağımsızlıklarına kavuşmuşlardı.

Kafkasya'daki gelişmeler bununla da durmadı.  Abhazya ve Çeçenistan'ın açmış olduğu bağımsızlık yolu, bölgenin diğer halklarına da örnek oldu. Bölgede hızlanan yeni süreç içinde, başta Dağıstan olmak üzere bütün cumhuriyetlerde bağımsızlık yanlısı hareketler taraftar bulmaya ve güç kazanmaya başladı.

Bu konuda, Dağıstan en çabuk sonuç veren cumhuriyet oldu. Bölgede iki yıl önce olgunlaşmaya başlayan birlik ve bağımsızlık çalışmaları meyvelerini son aylarda verdi. Dağıstan'ın geçmiş tarihsel mirasından kaynaklanan ve yakın tarihinde Moskova tarafından hortlatılan, etnik, sosyo-kültürel ve politik antlaşmazlıklar yavaş yavaş çözülmeye ve birlik ve bağımsızlık ideali önündeki engeller teker teker kaldırılmaya başlandı.

Bu gelişmelerin reel sonucu, Dağıstan'ın da Rusya Federasyonu'ndan koparak bağımsızlığını ilan etmesi idi. Rusya, bölgede kendi aleyhine gelişen bu eğilimleri engellemek ve hegemonyasını yeniden kurmak için iki ay önce Dağıstan üzerine askeri bir harekât düzenledi.Dağıstan'ın bağımsızlık yanlısı güçleri saldırıya karşı durdular ve ayrıca 10 Ağustos 1999 tarihinde Dağıstan'ın bağımsızlığını ilan ettiler. Başta Çeçenistan'dan olmak üzere diğer kardeş Kafkas cumhuriyetlerin halk tabanından geniş destek bulan bu direniş ve bağımsızlık hareketi, Rusya'nın bölgedeki bütün hesaplarının alt üst olmasına sebep oldu.

Bunun üzerine daha da asabileşen ve taktik değiştiren Rusya, Dağıstan'ın yanı sıra, Kafkasya bölgesinin dinamik gücü olan Çeçenistan'ı da içine alacak şekilde saldırısını genişletti ve Eylül ayı sonunda Çeçenistan topraklarına girdi. Dağıstan ve Çeçenistan Cumhuriyetlerini yıkmak ve halkını yok etmek için 200.000 kişilik kara ve hava birlikleriyle bölgede iki aydır büyük bir harekatı sürdüren Rusya, son günlerde öncelikle savunmasız sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef almakta ve dünyada eşi görülmemiş bir vahşet sergilemektedir.

Esasında son Rus saldırısı savaş olmaktan öte, tüm Kafkas insanın yok etmeye yönelik bir soykırım operasyonudur.Rus uçakları Kafkas şehirlerini ve köylerini hiç bir hedef gözetmeksizin bombalıyor, her yeri yakıp yıkıyor. Binlerce masum insan evlerini terk ederek Rus vahşetinden kaçmaya çalışıyor.Ruslar çoluk çocuk, yaşlı demeden her yaştan sivilin canına kıyıyor. Operasyonda evler hedef alınıyor. Hiç bir suçu olmayan siviller hayatını kaybediyor. Tüm bu olup bitenlerden haberleri dahi olmayan bebekler hiç acımadan vuruluyor. Dünyaya yeni merhaba diyen, ama aynı zamanda bu çirkin tablo ile karşı karşıya kalan zavallı bebekler, bombardımanda hayatlarını kaybediyor. Anneler, yavrularını kaybetmenin verdiği acıyla gözyaşları döküyorlar. Gözü yaşlı aileler minicik cansız bedenleri toprağa bırakılmış bebeklerinin başından ayrılamıyorlar ve bu katliamın durdurulması için adeta dünyaya yalvarıyorlar.

Rusya'nın acımasız saldırıları sonucu bu güne kadar 2.000 sivilin hayatını kaybettiği ve binlercesinin de yaralandığı bildiriliyor. Yüzbinlerce insan bir kez daha mülteci durumuna düşürülmüştür. Bu katliam önlenemez  ise, onları da korkunç ve acı bir gelecek bekliyor.

"Uluslararası İnsan Hakları İzleme Grubu", Rusya'nın Çeçenistan'a yönelik kapsamlı harekatında en büyük kaybın, (1994-1996 yıllarındaki savaşta olduğu gibi) yine siviller olduğunu, bunun sebebinin de Rusya'nın önceki harekatta, onbinlerce sivilin ölmesinden ötürü cezalandırılmamış olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Kafkasya'da etkinliğini gün geçtikçe kaybeden Rusya'nın, Dağıstan ve Çeçenistan Cumhuriyetlerine karşı giriştiği istila hareketine seyirci kalan dünya kamuoyu, geçmişteki hatalarını yine tekrarlıyor.

Türkiye'yi ve Dünya Kamuoyunu aynı hataları tekrarlamamaya, sağduyuya çağırıyoruz ve soruyoruz;

İki aydır Dağıstan'da, 1992'de Abhazya da ve 1994'de Çeçenistan'da ortaya çıkan ve gerçekleşen bağımsızlık hareketlerinin Doğu Timor'daki son siyasi gelişmelerden farkı nedir?

Endenozya Ordusu'nun gazabından ve şerrinden Doğu Timor'u kurtarmak için dünya  seferber olurken Kafkasya'daki  bağımsızlık hareketleri terörizm, direnişçiler de terörist ilan edildi.  Bu çifte standardın sebebi nedir?

Bosna'daki ve Kosova'daki Sırp katliamları karşısında ayağa kalkan, Doğu Timor'a hemen müdahale eden dünya kamuoyu ve Birleşmiş Milletler, Kafkasya'daki Rus vahşeti karşısında neden pasif kalıyor?

İnsan hakları, uluslararası hukuk kaideleri ve self detarminasyon hakkı (ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı), Kafkasya coğrafyası için geçerli değil mi?

Kafkasya'da yaşayan insanlar dünya üzerinden yok olduktan sonra mı hatırlanacaklar?

İnsanlığın, 2000'li yıllara girerken mazlum coğrafyalardan geleceğine taşıyacağı, soykırım ve zulüm sahnelerini çocuklarımıza ve torunlarımız nasıl izah edeceğiz?

Emperyalist düşleri yeniden hortlayan Rusya şunu unutmamalıdır ki, Kafkasya'da Moskova'nın ve sefil düşlerinin geleceği yok. Emperyalist her türlü hesap yanlış hesaptır. Kafkasya'nın geleceğini Kafkasyalılar belirleyecektir.

Bizler aşağıda ismi bulunan dernekler, Kafkas halklarının bu kutlu mücadelesini ve savaş mağduru olan mazlum insanlarımıza yapılabilecek her türlü insani yardım çalışmalarını, sonuna kadar destekleyeceğimizi beyan ediyoruz.

Ayrıca şu ana kadar olumlu tepki vermeyen Türkiye kamuoyunu ve dünya kamuoyunu da savaşı durdurmaya ve kan ve ateş çemberinde çok zor durumda kalan masum ve mazlum Kafkas insanına maddi ve manevi açıdan sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

21 Ekim 1999 

Çarşamba Kafkas Kültür Derneği                                                     

Samsun Birleşik Kafkasya Derneği                                                       

Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği 
SEYİR DEFTERİMİZ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 1999 - 2001 Çalışma Dönemi 21 EKİM 1999: Rusya'nın Dağıstan'a ve Çeçenistan'a Saldırması Üzerine Bir Kınama Bildirisi Yayınlandı.