24 MAYIS 1998: "Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti"nin 80. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı.

“KUZEY KAFKASYA CUMHURİYETİ”NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜN 80. YILI 

BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI 

Samsun’da Fuar içi Derya Düğün Salonu’nda yapılan “Dayanışma Günü”ne yaklaşık 500 kişi katıldı.

“Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”nin tanıtıldığı sinevizyon gösterisi ile başlayan gece, Halk dansları, müzik ve tiyatro gruplarının çeşitli gösterileriyle devam etti.

Programın ikinci bölümü açık artırma ile başladı. Otantik adetlerimizden “gelin getirme” töreni canlandırıldığı tiyatral gösteriden sonra gece, mahalli düğün ile sona erdi.  

 

SBKD Başkanı Remzi ACUN’un yaptığı açılış konuşması: 

Değerli Hemşehrilerimiz,

Derneğimizin düzenlemiş olduğu “Dayanışma Günü”ne göstermiş olduğunuz bu güzel ilgiden dolayı teşekkür ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Programımız adını 11 Mayıs 1918’de kurulan “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”den aldı. “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”nin kuruluşunun 80. yıldönümünü vesile ederek hazırladığımız bu programda amacımız size klasik bilgiler vermek değil.

Tarihsel arka planı olan toplumsal problemlerimizi aşarak “Geleceğini Yeniden Oluşturma” meselesiyle karşı karşıya olan Kafkasyalılar gerek anavatanında gerekse sürüldükleri çeşitli ülkelerde bu temel proplemleri çözmek ya da yavaş yavaş yok olmak noktasındadırlar.

Toplumsal hafızamızın yavaş yavaş silindiği bu talihsiz süreçte tarihimizde bize örnek olacak, bize yaşama, varolma sevinci verecek güzel olayları hatırlamamızda büyük yararlar var düşüncesindeyiz.

“Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”  bu açıdan çok önemli. Dedelerimiz, yakın tarihimizde kurulan bu ilk modern devletimizi dış baskılar yüzünden sadece 3 yıl yaşatabildiler ama bize güzel ve çok önemli bir örnek bırakarak bu dünyadan göçtüler.

Değerli misafirlerimiz,

11 Mayıs 1918, tarihimizin en kararlı ve en mutlu günlerinden birisidir. 80 yıl önce bugün  “Milletler Hapishanesì”  Çarlık Rusyasının aniden çöküşünden yararlanan Kafkasyalılar bağımsızlıklarını ilan ederek Birleşik “Kuzey Kafkasya Cumhuriyetini” ilan etmişlerdi. Bu büyük gün bizi  millet olarak görmek istemeyenlere  en  büyük  darbe;  devlet  olabileceğimizin inancını belgeleyen en açık delil idi.

11 Mayıs 1918'de ilan edilen ve hukuki dayanağı 1-7 Mayıs 1917'de Terekkale'de toplanan  “Kuzey Kafkasya Halkları Kurultayı”  olan bu cumhuriyet tüm Ahbazları, Adigeleri, Çeçen-İnguşları   (Vaynaklar), Dağıstanlıları, Karaçay-Balkarlıları, Osetleri içine alıyordu. 1864 sürgün felaketinden 1917 Rus ihtilaline kadar 33 yıl aralıksız devam eden hazin bir esaret devresinden sonra kazanılan bu milli bağımsızlık Kafkasyalılarca büyük önem taşımaktadır. Kafkasyalılar konuşulan onca farklı dile rağmen, devlet olma irade ve yeteneklerini 80 yıl öncesinde göstermişlerdi. Kimlik, hedef, kader ortak paydasında biraraya gelen Kafkasyalı halklar bağımsız devletlerini kurdukları gibi yürütmeyi de başarmışlardır. Devletin yıkılması iç ihtilaflar sebebiyle değil, önce beyaz sonra da kızıl Rus ordularının saldırılarıyla olmuştur. Birleşik “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”  uluslararası ilişkiler açısından da çok önemlidir.  Birleşik Kafkasya ilk defa uluslararası araneya bağımsız bir faktör olarak bu dönemde çıkmıştır. Bu sayede Kafkasya’nın bir siyasi kimlik olduğu gösterilmiş “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” resmen tanınmış 1919 Paris Barış Konferansına katılınmıştır. Kısacası, Kafkasyalılar, kendi adlarına konuşma, pazarlık etme, muhatap alınma hakkına sahip olmuşlardır.

“Sürgünün ilk günlerinden itibaren gurbetteki Kafkasya atayurdunun ve soydaşlarının kaderine karşı duyarlı olmuş, oradaki tüm özgürlük hareketlerini desteklemiş geleceğini Kafkasya'da görmüştü.Bu gelenek 11 Mayıs döneminde de sürmüştür. Gurbetteki Kafkasya 11 Mayıs bağımsızlık döneminde Kafkasya'daki soydaşları ile işbirliği içerisinde aktif bir rol oynamıştır. Kafkasya'dan gelen temsilci heyet resmi Osmanlı makamları ile görüştürülmüş cumhuriyeti iç ve dış düşmanlara karşı desteklemek için Türkiye Çerkezlerinden oluşan bir kolordu gönderilmiş,  İsmail BERKOK,  Mustafa BÜTBE ve Aziz MEKER, Mustafa KEMAL'in onayı ile Kafkasya'ya gitmişlerdi.” “Bu konuda dün olduğu gibi bugün de gurbetteki Kafkasyalılara önemli görevler düşmektedir. Türkiye, Ürdün, Suriye ve İsrail'den anayurda dönerek orada kökleşme çabaları, tüm olumsuzluklara rağmen onurla direnen Abhazya’mızda özgürlük ve Kafkasya birliği için şehit olan SIBA Efkan, KOZBA Vedat, ARGUN Zafer gibi gençlerimiz, Kafkas Halkları Konfederasyonu'nun çağrısına uyarak Kafkasya Cumhuriyetlerinden Ahbazya'ya koşan can veren sakat kalan kardeşlerimiz bu  görevi vaktinde kavrayarak gereğini yerine getiren insanlarımızdan sadece bir kısmıdır.”

Ayrıca Çeçenistan'ın bağımsızlık savaşı süresince olağanüstü çabalarla sürdürülen yardım kampanyalarında da görülmüştür ki gurbetteki Kafkasyalılarda “anavatan ile kader birliği duygusu”  kaybolmamıştır.

Kafkasya'daki savaşlar şimdilik durmuş olmakla beraber, Rus emperyalizminin gölgesi Kafkas dağlarının üzerindedir. Dünyamızın hızlı bir değişimden geçmesi ve buna bağlı olarak gelişen yeni konjüktürel dengeler Kafkasya'yı belirsiz, riskli bir  döneme sokmuştur.

Son yıllardaki gelişmeler ispatlamıştır ki; “Kafkasya tüm organları ve tüm hücreleriyle titreyerek kendine dönmeye, birleşmeye o eski mağrur ve güzel Kafkasyamız olmaya çalışmaktadır”.Bu mücadelede her insanımıza ihtiyacımız var. Kendini bir “tarih yetimi” olarak gören tüm Kafkasyalıları bu çalışmaları sonuna kadar desteklemeye çağırıyoruz.

Değerli misafirlerimiz,

Mayıs ayı ayrıca bizim için çok acı bir olayın da yıldönümü.  21 Mayıs 1864 yılında savaşı kaybeden Kafkasyalılar özellikle Batı Kafkasya’dan sürüldüler. Biz Samsun’da yaşayan Kafkasyalılar bu sürgünün çocuklarıyız. Kafkasya’nın ve özellikle Batı Kafkasya’nın içinde olduğu büyük problemlerin en büyük sebeplerinden biri de nüfusunun büyük bir kısmının hiç bir canlıya reva görülmeyecek bir şekilde topraklarından sürülmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan nüfus azlığıdır. Adigelerin ve Abhazların büyük bir kısmı Ubıhların ise tamamı bu sürgünde topraklarından koparıldılar. Bu ay sürgünün 134. yıldönümü. 21 Mayıs 1864.  Biz bu tarihi de hiç unutmamalıyız. Ayrıca çocuklarımıza da özellikle öğretmeliyiz.

Değerli hemşehrilerimiz,

Sizlere biraz da derneğimizin kuruluş amacını ve bugüne kadar yaptığı hizmetleri kısaca özetlemek istiyorum.

Derneğimiz Çeçenistan’ın işgal edildiği 11 Aralık 1994 tarihinden sonra, savaşın getirdiği bir takım zorunluluklardan ve ihtiyaçlardan dolayı 1995’in Temmuz ayında kurulmuştu.

Bu dönem de ilk önceliğimiz, işgalci Rus birliklerine karşı son derece çetin ve onurlu bir mücadele veren Çeçen kardeşlerimize Türkiye’den ve bölgemizden bir halk desteği oluşturmak, ezeli düşmanımız olan Rusların karşısında mağlup olmamalarını sağlamak için gerekli her türlü insani yardımı organize etmekti.

Bu amaçla çeşitli çalışma grupları oluşturduk. Çeçenistan’ın bağımsızlık mücadelesini tanıtmak, bu savaşın Kafkasya’nın birliğine ve bağımsızlığına giden önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulamak için çeşitli konferanslar, resim sergileri, kermesler, radyo ve televizyon programları düzenledik.

Bunun yanı sıra Çeçenistan’dan ve Kafkasya’nın diğer bölgelerinden gelen öğrencilere maddi ve manevi yardımlarda bulunarak onlara destek olduk. Bu yardımlar kesintisiz devam etmektedir. Halen Samsun’da okuyan Kafkasyalı öğrencilere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Bu çalışmaların yanı sıra başta üyelerimiz olmak üzere tüm çevremize faydalı olması düşüncesiyle sürdürdüğümüz eğitim çalışmalarımız var. Hafta sonlarına göre ayarlanan bu çalışmalarda çeşitli seminerler ve kurslar bulunmaktadır. Kafkas kültürünü tanıtıcı ve öğretici bu etkinlikler sürekli devam edecektir.

Ocak 1998’den itibaren çıkardığımız “Abreklerin Günlüğü” adlı bültenimiz ile de çalışmalarımızı ve Kafkasya’da gelişen olayları siz hemşehrilerimize duyurmaya çalışıyoruz. Bültenimiz çevremizden çok güzel, olumlu tepkiler aldı. Yeri gelmişken bültenimizi çıkaran ve ayrıca eğitim çalışmalarını sürdüren genç arkadaşlarımıza da burada sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.

Değerli misafirlerimiz,

Derneğimiz adından da anlaşılacağı gibi bağımsız birleşik hür bir Kafkasya ideali dışında hiç bir ideoloji taşımamaktadır.

İnsanlığın yüz karası olarak tarihe geçmiş olan 70 yıllık zulüm devrinin sona ermesiyle yıkılan Sovyetler Birliği’nin geride kalan kalıntılarının tamamen silinerek 11 Mayıs 1918’de atalarımızın kurduğu “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”nin bir benzerinin yeniden ihyası, en büyük idealimiz olduğu gibi en tabii hakkımız olduğunu da ifade etmek istiyoruz.

Büyük sürgünün açmış olduğu yaralar da ancak bu şekilde sarılabilir. Bunun için dünyanın birçok ülkesinde yerleşik olan bütün soydaşlarımıza ve siz hemşehrilerimize bu yolda büyük görevler düştüğünü, bizleri çalışmalarımızda yalnız bırakmamanız gerektiğini belirtmek istiyor ve sözlerime burada son veriyorum.

Çaba bizden başarı Allah'tandır.

Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgiyle selamlıyor, saygılar sunuyorum. 

SEYİR DEFTERİMİZ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 1997 - 1999 Çalışma Dönemi 24 MAYIS 1998: "Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti"nin 80. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı.