BK Hareketi - KLASİK DÖNEM (1720 - 1864)

Birleşik Kafkasya Hareketi”, 300 yıllık bir tarihsel tecrübeden ve birikimden süzülerek gelen, hem anavatan Kafkasya, hem de Kafkas diasporası milli dinamiklerinin ortak düşünce ve aksiyon hareketidir. “Birleşik Kafkasya Hareketi”nin nihai amacı, işgal ve sömürge altındaki Kafkasya topraklarının özgürleştirilmesi ve Kafkasya’yı vatan olarak kabul eden ve Kafkasyalılık üst kimliğinde buluşan tüm halkların bağımsız ve demokratik bir devlet çatısı altında birleştirilerek barış, kardeşlik, güven ve huzur içinde kıyamete kadar yaşamasını sağlamaktır.

Bu hareketin temellerinde; Kafkasya’yı dış düşmana karşı örgütlü ve birleşik bir cephe mantığı ile savunan Adige Prens Kaytuko Aslanbek’in, Müridizm hareketinin kurucusu Çeçen İmam Mansur’un, Doğu Kafkasya’da ilk devlet düzenini kuran Avar İmam Şamil’in ve Batı Kafkasya’nın feodal yapısını dönüştürerek birliğini sağlamaya çalışan Abhaz Naib Muhammed Emin’in, emeği ve izleri vardır. “Bağımsızlık Savaşlarının ve Büyük Sürgün”ün sonucunda oluşan toplumsal hafızada, bu hareketin sosyo-politik altyapısını oluşturmuştur. “Birleşik Kafkasya Hareketi”nin ilk somut ürünü Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’dir. Kafkasyalıların ilk modern devleti olan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti, Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti ve Kafkasya Dağlı Halkları Birliği’nin ortak mücadelesi sonucu kurulmuştur. Kafkasya Dağlıları Halk Partisi, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti sonrası politik mücadele pratiğinin temel odağıdır. Anavatan’da 1989 sonrası kurulan ama ömrü kısa olan Bart ve Kafkas Halkları Konfederasyonu’da bu hareketin meyvelerindendir. Kafkas diasporasının anavatanına döndürülmesi probleminin çözümü de “Birleşik Kafkasya Hareketi”nin pratiğinde saklıdır. Sömürgeci ve antidemokratik Rus yönetimlerinin insafına ve keyfine bırakılamayacak kadar stratejik öneme sahip "anavatana dönüş" pratiği, ancak ulusal sorunlarına sahip çıkan güçlü ve bağımsız bir devlet ile gerçekleştirilebilir. Kafkasya’nın birliğine (Anavatandaki yapay bölünmüşlüğün ortadan kaldırılması ve diasporalarının anavatanda toplanması) ve özgürlüğüne yeniden kavuşması inancına ve dinamizmine sahip tek hareket olan “Birleşik Kafkasya Hareketi”, Kafkasya’nın aydınlık geleceğinin garantisidir. 


“Birleşik Kafkasya Hareketi”, 300 yıllık bir tarihsel tecrübeden ve birikimden süzülerek gelen, hem anavatan Kafkasya, hem de Kafkas diasporası milli dinamiklerinin ortak düşünce ve aksiyon hareketidir. “Birleşik Kafkasya Hareketi”nin nihai amacı, işgal ve sömürge altındaki Kafkasya topraklarının özgürleştirilmesi ve Kafkasya’yı vatan olarak kabul eden ve Kafkasyalılık üst kimliğinde buluşan tüm halkların bağımsız ve demokratik bir devlet çatısı altında birleştirilerek barış, kardeşlik, güven ve huzur içinde kıyamete kadar yaşamasını sağlamaktır.

Bu hareketin temellerinde; Kafkasya’yı dış düşmana karşı örgütlü ve birleşik bir cephe mantığı ile savunan Adige Prens Kaytuko Aslanbek’in, Müridizm hareketinin kurucusu Çeçen İmam Mansur’un, Doğu Kafkasya’da ilk devlet düzenini kuran Avar İmam Şamil’in ve Batı Kafkasya’nın feodal yapısını dönüştürerek birliğini sağlamaya çalışan Abhaz Naib Muhammed Emin’in, emeği ve izleri vardır. “Bağımsızlık Savaşlarının ve Büyük Sürgün”ün sonucunda oluşan toplumsal hafızada, bu hareketin sosyo-politik altyapısını oluşturmuştur. “Birleşik Kafkasya Hareketi”nin ilk somut ürünü Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’dir. Kafkasyalıların ilk modern devleti olan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti, Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti ve Kafkasya Dağlı Halkları Birliği’nin ortak mücadelesi sonucu kurulmuştur. Kafkasya Dağlıları Halk Partisi, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti sonrası politik mücadele pratiğinin temel odağıdır. Anavatan’da 1989 sonrası kurulan ama ömrü kısa olan Bart ve Kafkas Halkları Konfederasyonu’da bu hareketin meyvelerindendir. Kafkas diasporasının anavatanına döndürülmesi probleminin çözümü de “Birleşik Kafkasya Hareketi”nin pratiğinde saklıdır. Sömürgeci ve antidemokratik Rus yönetimlerinin insafına ve keyfine bırakılamayacak kadar stratejik öneme sahip "anavatana dönüş" pratiği, ancak ulusal sorunlarına sahip çıkan güçlü ve bağımsız bir devlet ile gerçekleştirilebilir. Kafkasya’nın birliğine (Anavatandaki yapay bölünmüşlüğün ortadan kaldırılması ve diasporalarının anavatanda toplanması) ve özgürlüğüne yeniden kavuşması inancına ve dinamizmine sahip tek hareket olan “Birleşik Kafkasya Hareketi”, Kafkasya’nın aydınlık geleceğinin garantisidir. 

Samsun BKD Arşivi BK Hareketinin Soyağacı “Birleşik Kafkasya Hareketi” Nedir?