Birleşik Kafkasya Hareketinin Esasları

 “Bir toplumda ne kadar çok kabile varsa orada kuvvetli devletlerin kurulması o kadar zor olur.

İBN-İ HALDUN(1)  

 

 

1. İlk atalarımızın Hz. Adem ve Havva olduğu inancını ölçü alarak; insanlar arasındaki her türlü ayrımcılığı ve Kafkasyalılar arasındaki kabileci, şovenist, mikro milliyetçilikleri ret etmek.

2. Kabile merkezli ve dar bölgeci mikro milliyetçilikleri reddederken, Kafkas halklarının birliğini savunmak, onların etno-kültürel renklerinin üstünde Kafkasyalılık üst kimliğinde buluşmayı kabul etmek.(2)

3. Ulusal (Kafkasyalı) kimliğimizin ve tüm renklerinin hiçbir yerde ve koşulda reddedilmemesi ve kıyamete kadar yaşatılması gerektiğine inanmak.

4. Kafkasya coğrafyasının 1864 yılından beri sömürge statüsü(3) altında bulunduğuna inanmak,  

5. Anavatana geri dönüşü kabul etmek ve gerçekleştirme inancında olmak.

6. Anavatanda ve diasporada yaşayan her Kafkasyalı bireyin tek bir halkın parçası olduğuna, kaybedilmiş haklar ve kendi kaderini tayin konusunda aynı haklara ve hukuka sahip olduğuna inanmak.

7. Birleşik Kafkasya Hareketi’nin gerçeklemesi için, merkezinde politik çalışmaların yer aldığı topyekün bir mücadelenin gerektiğine inanmak.  [1] Mukaddime,  İbn-i Haldun, Çev: Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, Cilt:1 s:178. İstanbul,1980.
[2] Üst kimlikte buluşmak, etno-kültürel kimliklerin , örneğin, bir Adige kimliğinin bir Abhaz kimliğinin, bir Çeçen kimliğinin yok edilmesini gerektirmez. Onlar tüm renkleriyle yaşamalı , saygı görmeli ama hepsinde var olan ortak paydalardan yola çıkan Kafkasyalı üst kimliğinde buluşulmalıdır. Bu birlik için olmazsa olmaz koşullardan birisidir.

[3] Yönetim biçimlerinin değişmesi (Çarlık-Sovyet-BDT) Kafkasya’daki durumu değiştirmemiş sömürge statüsü devam etmiştir. Kafkasya’nın sömürge statüsünden kurtularak tarihsel haksızlığın giderilmesi, birlik, bağımsızlık ve anavatana dönüş düşüncesinin gerçekleşmesine bağlıdır. Kafkasya’nın birlik ve bağımsızlığı anavatana dönüşü kolaylaştırırken, anavatana dönüşte birlik ve bağımsızlık sürecini hızlandıracaktır.

More in this category: « YOK OLMAK YA DA OLMAMAK!
Samsun BKD Arşivi Samsun BKD Kütüphane Deneme Birleşik Kafkasya Hareketinin Esasları