BİRLEŞİK KAFKASYA ÇİZGİSİ

Jankat Bolat

“Bu çizgi Kaytoko Aslanbek’in “iki deniz arasında ancak bir devlet olur” rüyası ile başlayıp, Şamil’le bir nizam tesisine yönelen, Muhammed Emin’le feodal yapıyı dönüştürmeye çalışan; Karadenizin sularında can pazarına çıkan, Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti ile “tüm Kuzey Kafkasyalılar bir millet teşkil eder” netliğini ortaya koyan; Şimali Kafkasya Cemiyeti ile uluslararası platformlara Kafkasya meselesini taşıyan; Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti ile hedefini somutlaştıran, Bolşevik-Rus istilası sonrasında siyasi emigrasyonuyla emperyalizme karşı mücadele sergileyen, Sovyet sonrası “Çeçenistan Cumhuriyeti” ile yeni bir odak edinen daima ilerici pozisyonda, daima aktif sahada, daima belli bir hedefe kilitlenmiş, daima adına “birleşik-bağımsız Kafkasya” denilen siyasi projesinin peşinde, eli gözü kulağı daima Kuzey Kafkasya’nın her yanında olan yegane çizgi, yegane harekettir.

“Birleşik Kafkasya”, “rakı, şiş kebap, döner” söyleminin Kafkasya varyantı “Maykop, Nalçik, folklor, khabze, sülale..”  söyleminden dağlar kadar uzak tek duruştur.

 “Birleşik Kafkasya”  şimdi haritalarda izlenen sınırların çok ötesindeki toprakların da “bizim toprağımız” olduğunun bilincidir.

“Birleşik Kafkasya” ince bir süzüşe sahip Kazanoko Cabağı’dan da beslenir, Anapa’da esir düşen Mansur’dan da..

İmam Şamil’in disiplininden de ışık alır; sol dünya görüşü ile şekillenen ama hayatlarının her anında “Birleşik Kafkasya”nın kavgasını veren Aytek Namitok’tan, Vassan Giray Cabağı’dan, Pşimaho Kosok’tan, Haydar Bammat’tan, Abdülmecit Çermoy’dan da.. Bakmasını bilen gözler için; “Birleşik Kafkasya” kaynağını Kuzey Kafkasya’dan, Kuzey Kafkasyalılardan  alan, bugün Kuzey Kafkasya için siyasi rakibi bile bulunmayan köklü “özgürlükçü” tek siyasi harekettir.

“Birleşik Kafkasya”,

Kuzey Kafkasya’nın en ücra köşelerinde bile yaşayan bir ruh,

Kuzey Kafkasya’nın bir parçası için çarpışırken Sohum’da yere kapaklanan bir beden,

Grozni’de istilacıya karşı atılan bir kurşun,

Nalçik’te mafya bozuntularına yumruk sallayan bir silüet,

Terekkale’de kurulan bir atölye,

Mahaçkale’de yapılan bir toplantı,

California’da yardım toplayan bir el;

Paris’te siyasi koridorlarda kulis yürüten bir ökçe,

Strasburg’da evrensel normlu mahkemelere başvuru taşıyan bir çanta,

Kfar Kama’da dua okuyan başörtülü bir zerafet,

Kıyıboyunda FSB tarafından derdest edilen bir işadamı,

Karadeniz’de rotası değiştirilen bir gemi,

Kızılordu korosu önünde “Yedi Yıldızlı”  bayrak açan bir çocuk,

Mülteci kamplarında dökülen gözyaşıdır.

“Birleşik Kafkasya” büyük kahramanlarıyla, liderleriyle kendi tarihini kendi yapan, kendi yazan, uzun ve yorucu bir yoldur.

Olağanüstü kararlılığı, inancı, iradesiyle; etnisiteye, rasizime, kan grubuna itibar etmeyen, “ahlar-vahlar” ile uğraşmayan; geleceğe ilişkin vizyonu-misyonu, ilkeleri, prensipleri, disiplini, “road-map”i ve ölçüsü bulunan tek büyük “hareket”tir.

“Birleşik Kafkasya”, Rus emperyalizminin adına bile tahammül edemediği, bu hareketin parçası kurum ve kuruluşların kapatılması için emek sarfettiği tek “yapı”dır.

“Birleşik Kafkasya”, ağzında köpüklerle Çeçenistan’da yüzbinlerce insanı katleden sözümona bir federasyon olan Rusya’nın başkanına “Saygıdeğer Putin” diye hitap eden bir dudak değil; onun Sırp kasabı Miloseviç gibi “Savaş Suçluları Mahkemesi”nde yargılanması için AİHM başvurusunu yapan tek “hareket”tir.  

“Birleşik Kafkasya”, diasporada dernek duvarlarının çok ötesine taşan, Kuzey Kafkasya için “irade” beyan eden, nihai hedefinin özeti olan “Bağımsız Birleşik Kafkasya” sloganı kitlelerce çoktan beri sokaklarda haykırılan tek “hareket”tir.

Samsun BKD Arşivi Samsun BKD Kütüphane Deneme BİRLEŞİK KAFKASYA ÇİZGİSİ