İSTİKBAL KÖKLERDEDİR

Yok oluşun eşiğinde yeniden diriliş mücadelesi veren biz Kafkasyalıların tek kurtuluş yolu küller altında sönmeye yüz tutmuş toplumsal kollektif hafızamızı yeniden canlandırmaktan geçiyor. 
Nedir toplumsal kollektif hafıza? 
Halkımızın kimliğini tanımlamasına,  varlığını sürdürmesine ve hedeflerini tespit etmesine yardımcı olan değerler bütünü. 
Toplumsal hafızamızın ana kaynağı köklerimiz.
Atalarımız Nartlardan bugüne kadar gelen tarihsel süreç içinde biz biz olarak var eden herşeyimiz.
 Geleceğimizi, köklerimize dönerek yeniden oluşturabiliriz.
Tarihsel sürecimizin bütün alanları, kendisini yeniden okuyacak, yorumlayacak ve geleceğe aktaracak, Eyüp Peygamber sabırlı ve davasına inançlı kadroları bekliyor.
Bu kadrolar başka dünyalardan gelmeyecek.
Aramızdan çıkacak. 
Büyüklerimiz,
Arkadaşlarımız, 
Genç kardeşlerimiz, 
Var mısınız bu kutsal maratonda, 
Omuz omuza koşmaya.

 

Kaynak: Abreklerin Günlüğü, Samsun BKD Haber Bülteni, sf: 1, Sayı:16, Yıl: 2, Nisan 1999 

Samsun BKD Arşivi Samsun BKD Kütüphane Deneme İSTİKBAL KÖKLERDEDİR