Kafkas Teali Cemiyeti (Kafkas Yükselme Derneği)

1920 yılında İstanbul’da din bilgini Abdülfettah Efendi, Doktor Lütfi Bey, Dağıstanlı Seyit Tahir (Elhüseyni), Doktor İsa Ruhi Paşa ve din bilgini Mir Salih Efendi tarafından kuruldu.

Bunlardan İsa Ruhi Paşa ve Seyit Tahir Efendi adı geçen diğer Kafkas örgütleriyle ve özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında “Kafkasya İstiklal Komitesi” ve “Türkiye'deki Kuzey Kafkasya Siyasi Göçmenleri Komitesi” adlı siyasi örgütlerde de aktif rol almışlar, bu örgütleri çeşitli uluslararası toplantılarda temsil etmişlerdir.[1]

Onları kurduğu bu derneğin çalışmaları da çeşitli şekillerde 1925 yılına kadar sürmüştür.

 

Kaynak : Gurbetteki Kafkasyadan Belgeler, Sefer E. Berzeg, sf:7, Şafak Matbaası, Ankara 1985.[1] Prof. Dr. Gothard Jaschke: 1916 Lozan Konferansında Şimali Kafkasyalılar, İleri, 2.4.1937. Varşova. Naklen: Yeni Kafkas, No : 2-3, İstanbul 1957.
Samsun BKD