Birleşik Kafkasya Hareketi Nedir?

“BK Hareketi” 300 yıllık bir tarihsel tecrübeden ve birikimden süzülerek gelen hem anavatan... Listele...

Birleşik Kafkasya Derneği Seyir Defteri

14 Temmuz 1995 tarihinden bugüne, tüm etkinliklerimize ve detaylarına ulaşabilirsiniz... Listele...

Birleşik Kafkasya Kütüphanesi

BK Hareketi ile ilgili araştırmalar, kitap incelemeleri, denemeler, şiirler ve makaleler... Listele...

Birleşik Kafkasya Hareketinin Soyağacı

Kategoriler

KLASİK DÖNEM (1720 - 1864) (4)

BK

"Birleşik Kafkasya Hareketi"nin temelleri "Klasik Dönem" diye tanımladığımız 1720-1864 yılları arasındaki tarihsel süreç içinde atılmıştır. Kazanuko Jabağı gibi dönemin en büyük düşünürü ve manevi önderinin kılavuzluğu ile kısa ama çok başarılı bir liderlik örneği veren Kaytuko Arslanbek bu sürecin ilk önderidir. 1780'li yıllarda Kafkasya'nın birliği ve özgürlüğü bayrağını devralan İmam Mansur’un "Müridzm" hareketi, 1822 yılında Batı Kafkasya'da başlayan “Milli Misak Meclisi” ve 1829 yılında da Doğu Kafkasya’da başlayan “Naipler Meclisi” yapılanmaları "Birleşik Kafkasya Hareketi"nin klasik temellerinin en somut örnekleridir.

Listele...

ESKİ DÖNEM (1908 -1989) (9)

BK

Bu dönemin en önemli karakteristiği, "Kafkasya’nın Birliği ve Bağımsızlığı Mücadelesi"nin anavatan Kafkasya ve diasporasının ortak çalışmalarıyla yürütülmesidir. 1917 yılında Kafkasya’nın makûs talihini değiştirmek için ayağa kalkan “Kafkasya Dağlı Halkları Birliği”, mücadelesinde yalnız kalmamış ve dönemin Kafkas diasporasının en önemli sosyo-politik örgütü, “Çerkes İttihat ve Teavün Cemiyeti”nin yakın desteğini almıştı. “Kafkasya Dağlıları Halk Partisi” ve “Kuzey Kafkasya Komiteleri” gibi örgütlenmelerle de geleceğimize teorik ve pratik tecrübeler bırakan ve 81 yıllık bir süreci kapsayan bu dönem, "Birleşik Kafkasya Hareketi"nin gelişimine katkı sağlayan en önemli tarihsel kesittir.

Listele...

YENİ DÖNEM (1989 - 2008) (2)

BK

1989 sonrası Kafkasya’da, “Birlik ve Bağımsızlık İdeali”nin yeniden ortaya çıkmasında kısa ömürlü “Bart” ve “Kafkas Halkları Konfederasyonu” örgütlerinin önemli payı vardır. Bu örgütlenmeler Kafkasya’da son sözün henüz söylenmediğini haykırdılar ve büyük bir atalet içindeki Kafkasya’ya ve diasporalarına da atalarından miras kalan kadim ideali hatırlattılar. “Birleşik Kafkasya Hareketi”, “Bart” ve “Kafkas Halkları Konfederasyonu”nun açtığı bu yeni yoldan Kafkasya’nın aydınlık geleceğine yürümeye devam etmektedir.

Listele...
Samsun BKD